En ny internasjonal studie viser økt risiko for lungekreft i forbindelse med luftforurensning.

— Resultatet bekrefter og styrker noe som har vært publisert i flere studier tidligere - at lungekreft kan være assosiert med luftforurensning, sier Per E. Schwarze, leder for avdeling for luftforurensning og støy ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og fortsetter:

— Men nå viser det seg at det er en risiko også ved lavere nivå enn vi tidligere trodde.

Schwarze og andre forskere fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo var med på å utarbeide studien.

Gjelder ikke bare på vinteren

Vinterstid har Bergen flere ganger i året svært høye nivåer av svevestøv i luften, spesielt på Danmarks plass. Verdiene har flere ganger oversteget grensenivåene fastsatt av EU.

Men det er ikke disse tilfellene som utgjør faren.

— Kreft er en sykdom som trenger langtidseksponering av risikofaktoren. En korttidseksponering på for eksempel en uke har ikke noen betydning, sier Schwarze til BT.

Resultatet av studien viser at risikoen for kreft øker med 22 prosent dersom årsgjennomsnittet øker med 10 mikrogram grovkornet svevestøv (PM10). Risikoen for å få krefttypen adenokarsinom øker med hele 50 prosent.

På Danmarksplass lå årsgjennomsnittet i fjor på 18,4 mikrogram, ifølge en rapport fra Statens vegvesen og Bergen kommune. Målingene ved Rådhuset viste 14,6 mikrogram som snitt for hele året.

Usikre på faregraden

Forskerne er imidlertid usikre på hvor farlig disse gjennomsnittsmengdene er for bergenserne.

— Man vet ikke hvilket utgangspunkt som trengs for å gi denne økningen i kreftfaren. Foreløpig har vi ikke gode nok data på de laveste verdiene, sier Schwarze.

Studien, som først ble omtalt av forskning.no, viser imidlertid at nivået med økt kreftfare ligger under dagens grenseverdier (se faktaboks).

Forskerne fant at for finkornet svevestøv (PM) øker risikoen for lungekreft med 18 prosent per fem mikrogram økt nivå av svevestøv, men denne målingen var ikke helt sikker.

Nivået for fint svevestøv på Danmarksplass lå på et snitt på 8,9 mikrogram i 2012. Ved Rådhuset lå snittet på 7,6 mikrogram.

Vil ha lavere grenser

Gjennomsnittsverdiene i Bergen ligger altså under grenseverdiene på henholdsvis 50 og 25 mikrogram for grovt og fint svevestøv, men forskerne har nå altså kommet frem til at selv lave verdier utgjør en risiko for lungekreft.

— Resultatet kan nok bidra til at man vurderer å senke grenseverdiene for luftforurensning, sier Schwarze som tror at verdiene nå vil bli revurdert.

Litt over 300.000 deltagere fra ni europeiske land bidro til studien. Av dem hadde 2095 fått lungekreft i løpet av de rundt 12 årene de er fulgt opp.

Den økte risikoen for kreft ikke skyldes mellomliggende faktorer som kjønn, alder, røyking eller yrke. Det har forskerne kontrollert for.

Her kan du sjekke luftkvaliteten i Bergen nå.

Diskuter luftkvaliteten i Bergen i kommentfeltet nederst

FORURENSET: Konsentrasjonen av grovt svevestøv (øverst), fint svevestøv (midten) og nitrogendioksid (nederst) på Danmarks plass tre døgn i midten av januar i år.
LUFTKVALITET.INFO