Demonstrantene utenfor Rådhuset kan ikke kaste gassmasken. De Grønne ble nedstemt.

Med bannere, gassmasker og oppblåsbare blomster hadde aksjonen Ren Luft Danmarksplass tatt oppstilling utenfor Gamle rådhus mandag ettermiddag. Aksjonistene ville markere sin støtte til Miljøpartiet De Grønnes interpellasjon for ren luft i Bergen.

— Nå er det på tide at vi får i gang noen tiltak som monner. Hvis byrådet mener de har bedre tiltak, så må de komme med de. Så langt har vi ikke sett noe, sier Thorleif Steffensen i aksjonsgruppen.

Høyere bompenger vinterstid

De Grønne foreslo en hel rekke tiltak som skulle bidra til å få ned biltrafikken, og dermed luftforurensningen på kalde dager:

  • Innføring av køprising og ekspressbusser
  • Vinterøkning av bompenger til 25 kr per passering
  • Nedsatte vinterfartsgrenser som vil gi mindre svevestøv
  • Vinterstengning av minst 500 parkeringsplasser i sentrum
  • Reservasjon av minst 75 p-plasser i Klostergarasjen til gratis parkering for elbiler
  • Kollektivfelt på alle innfartsårer, inkludert sammenhengende kollektivfelt fra Åsane til Kokstad
  • Omdirigering av supplybåter til andre nærliggende havner
  • Gjeninnføring av vrakpant på både gamle vedovner og alle oljeovner
  • Bedre brøyting av gang- og sykkelveier
  • Økning av bompengesatser til 100 kr per passering om luftmålerne lyser oransje eller rødt sammen med gratis ekspressbusser

- Været viktigst

Debatten som fulgte, viste et klart skille mellom de partiene som sitter i byråd, og de som ikke gjør det. Byrådspartiene fremhevet at det var gjort mye for å redusere luftforurensningen, og at mye annet ikke kommer inn under kommunens ansvar.

— Det er grunn til bekymring, men erfaringen viser at været er den viktigste faktoren når det gjelder luftforurensning. Heller ikke datokjøring virker når det er sterk inversjon, sa byrådsleder Monica Mæland.

Harald Berge Breistein (KrF) mente at den lave forurensningen dette året ikke bare skyldtes været, men byrådets politikk som hadde byttet ut oljeovner og vedovner. Eiler Macody Lund (Frp) hevdet mye vil løses av den teknologiske utviklingen.

- Skremmende

— Dette er skremmende å høre på. Byrådet gir handlingslammelse et ansikt, svarte Åsta Årøen (V).

— Etter ni år med makten burde byrådet hatt på plass dette for lenge siden. Vi er uenig i et par punkter, men samlet sett er dette et veldig godt forslag fra De Grønne, sa Heidi Lindebotten (Ap).

Byrådspartiene Høyre, Frp og KrF har derimot flertall i bystyresalen, og stemte ned samtlige forslag.

Den nå nedstemte krisepakken er beskrevet nærmere på nettsidene til De Grønne.

Hva synes du om luftkvaliteten i Bergen? Si din mening i kommentarfeltet!