I dag ble det nye kjøletårnet flyttet med helikopter fra bakken foran Medisin B og opp på taket til Sentralbygget hvor det skal bli montert.

Det gamle kjøletårnet var tyve år gammelt og høyst moden for utskifting.

– Det lakk vann ifra det gamle tårnet, og vi kom frem til at det var på tide å bytte det ut. Tårnet måtte ha kontinuerlig påfyll av vann, noe som gjorde det svært kostbart i drift, sier Geir Brügger, teknisk sjef for Helse Bergen.

Kjøletårnet brukes til å avkjøle airconditionanlegget ved sykehuset og blir bare brukt om sommeren og våren.

– Vi har derfor ventet til i vinteren med å bytte ut det gamle tårnet, sier Brügger.

Han forteller at det ligger et omfattende planleggingsarbeid bak transporten

– Alle avdelingene i området måtte få beskjed om at de kunne bli plaget av støy mens arbeidet pågikk, og trafikken i området ble avsperret, sier han.

I Helse Bergen regnet de med at det ville kreve 15 turer for å få fraktet alle de åtte elementene i kjøletårnet opp på taket til Sentralbygget, men snøværet ettermiddag gjorde at helikopteret ikke ble helt ferdig med å transportere alle delene til kjøletårnet. Det er usikkert når arbeidet blir tatt opp igjen.

– Vi er avhengig av godt vær for å gjøre dette på en trygg måte, sier Brügger.