— Et samlet byråd har sagt at dersom dette er verktøyet staten ønsker vi skal bruke, så skal vi gjøre det, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

1. april gikk høringsfristen ut for Vegdirektoratets forslag om å innføre tidsdifferensierte bompenger på dager med akutt luftforurensing. Forslaget vil gi lokale myndigheter mulighet til å øke bompengetakstene på dager da det er varslet eller er høy luftforurensing – populært kalt luftavgift.

Sponheims forslag

Det er den samme ordningen som fylkesmann Lars Sponheim gikk ut og ba om før jul i fjor.

— Det er enkelt, ubyråkratisk og kan innføres på kort varsel. De som må kjøre, vil ta seg råd til det. Andre vil finne andre løsninger, sa Sponheim til BT 16. desember. Dagen etter ble Sponheim refset av byrådsleder Monica Mæland (H):

— Jeg vet ikke om noen andre som har brukt bompenger for å få bukt med akutte forurensningsproblemer, sa Mæland.

Hun mente at bompengesatsene måtte vært skyhøye for å få folk til sette bilen hjemme, og at ordningen ville ramme dem med dårligst økonomi.

I byrådets høringssvar gis det fortsatt uttrykk for skepsis til direktoratets forslag. "En stor del av biltrafikken innenfor byområdet vil ikke bli berørt av høyere bompenger, fordi de ikke passerer bomstasjonene", skriver byrådet.

Ønsker heller eksosavgift

Dessuten mener de at lovforslaget burde innarbeidet prinsippet om at de som forurenser mest, skal betale mest.

Innspillet fra byrådet er dermed mer i tråd med programkomiteen i Bergen Høyre, som har foreslått å innføre det man kan kalle "eksosavgift": At biler med større utslipp av NOX-partikler skal betale mer bompenger. Iversen viser også til bystyrevedtak om lavutslippssone i Bergen.

Likevel understreker hun at byrådet sier ja til den nye lovteksten.

— Det er ikke den beste måten å hindre luftforurensing på, men vi vil bruke det hvis det er akutte situasjoner. Men da må det gjelde for hele perioden det er fare for luftforurensing, om det så er en hel dag eller en uke, sier Iversen.

- Praktisk brukbart

Avdelingsdirektør Olav Finne i Statens Vegvesen mener derimot at luftavgiften vil være det mest effektive tiltaket for å redusere biltrafikken.

— Det er en langt mindre inngripende ordning enn datokjøring, der en nekter halve bilparken å kjøre annenhver dag, sier Finne. Han er opptatt av at man må finne en ordning som ikke er for vanskelig å håndheve.

— Det må være et verktøy som er praktisk brukbart og forutsigbart for folk. Det vil det gjøre det enklere for folk å tilpasse seg, slik at de unngår å kjøre på de mest forurensede dagene, sier Finne.

Hvem bestemmer?

Vegvesenet håper å ha på plass lovhjemmelen før vinteren. Men da er det et par ting som må avklares først - blant annet hvilken lokal myndighet som skal innføre luftavgiften.

— Det er litt uklart hvem som skal bestemme når dette blir innført. Man kan tenke seg at det er kommunen, fylkeskommunen eller det regionale veikontoret. Men mest trolig må det skje i et samarbeid mellom de ulike myndighetene, sier han.

Hvor mye ekstra det skal koste i bompengeringen på forurensede dager, er heller ikke avklart. Eksperter har tidligere sagt at prisen må opp i 40-50 kroner for å få en reell effekt på trafikken.

Hva synes du om luftavgiftforslaget? Si din mening.

SKEPTISK: - Dette er ikke den beste måten å hindre luftforurensing på, sier klimabyråd Lisbeth Iversen. Hun vil likevel bruke avgiften i akutte situasjoner.
Deisz Ørja