Jerdal døde tirsdag av lungebetennelse etter å ha vært på sykehus en knapp uke.

Bortsett fra at beina sviktet ham og han måtte ta seg frem med gåstol, var hedersmannen Ludvig Jerdal klar, sterk og engasjert til det siste.

Ludvig Jerdal ble født i Kvinesdal 2. april 1908. Han arbeidet i flere aviser før han hadde sin lengste journalistiske karriere i Gula Tidend og ikke minst i dagbladet Dagen. I over 40 år var han formann i Vestmannalaget.

Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen og ble satt i tukthus i Tyskland.

Ludvig Jerdal sto på for sine verdier, og gikk ikke av veien for å ta en strid når han fant det nødvendig. Å holde levende de gamle vennskapsbånd mellom Norge og Island var en sak som alltid lå hans hjerte nært. Norges forhold til Europa var også et felt som engasjerte ham.

STO PÅ: Ludvig Jerdal sto på for sine verdier, og gikk ikke av veien for å ta en strid når han fant det nødvendig.
HELGE SKODVIN