– Bergen kan bli en av de viktigste utdanningsbyene i Norden. Med utgangspunkt i forskningen har vi mulighet til å skape gode arbeidsplasser. Vi må utnytte det potensialet Bergen har, særlig i forhold til kulturnæring.

– Hvordan få vi det til?

– Ved å arrangere masse gode konferanser. Noen har vi allerede, som Vestlandskonferansen og Grunnlovskonferansen. Folk fra UiB må snakke sammen med folk fra NHH. Kulturarbeidere må snakke med politikere. I det hele tatt komme sammen og utveksle ideer. Bergen kan skape noe nytt og dynamisk. Vi trenger ikke å bli lik Trondheim eller Oslo.

eirik brekke