Konsesjonen gjeld for fem for områda «Ved Bukkholmen» (4000 m3 pr år), «Nordvest for Nautøyna» (5000 m3 pr år) og «Sørvest for Ådnøyna» (4000 m3). Opptak skal gjerast med grabb i perioden oktober-juni.