Sægrov har overfor distriktsveterinæren i Bergen gitt inntrykk av at hans egen rolle var langt mer beskjeden enn den faktisk var. I et notat til distriktsveterinær Per A. Ludvigsen 25. januar 1999 skriver Sægrov:

«Dvergsilkeapene ankom med »kurer» i løpet av helgen. Jeg var ikke til stede, men de trodde at alle papirer var ordnet fra vår side.»

Søkte før han dro

I begynnelsen av januar 1999 ble to ansatte bedt om å lage et eget akva-terrarium til apekattene. Apene skulle hentes i Sverige, og i løpet av januar ble det skaffet til veie transportbur blant annet fra Universitetet. Sægrov kjørte selv av gårde for å hente dyrene.

Han skulle etter planen returnere helgen 23-24. januar, men røkteren som var på helgevakt denne helgen, fikk telefon fra Sægrov om at han ble forsinket. Dyrene kunne ikke tas over grensen i Sør-Norge slik planen var. Ifølge røkteren skal Sægrov ha fryktet tollkontroll. I stedet skulle grensepasseringen skje i Trøndelag.

Nedlagt dyrepark

Dvergsilkeapene kom fra Norrlands Ark i Örnskjöldsvik ved den Botniske viken. Dyreparken ble nedlagt i september, og en rekke dyr var solgt. Daværende leder for parken, Christer Göranson, sier til Bergens Tidende at Stig Sægrov selv kom til parken og hentet apene.

Dette bestrides i et notat Direktoratet for naturforvaltning har laget om alle dyresmuglingshistoriene knyttet til Akvariet. Her heter det:

«Etter det vi i etterkant ble gjort kjent med ble importen foretatt av direktøren ved Akvariet, som via Storlien tollsted ankom Norge.»

Brøt loven

Den som innførte dyrene, brøt uansett viktige bestemmelser om import av dyr.

  • Apene ble ikke tolldeklarert.
  • Det forelå ikke Cites-eksporttillatelse fra Statens Jordbruksverk i Sverige.
  • Det forelå heller ikke importtillatelse fra Statens dyrehelsetilsyn.
  • Apene manglet veterinærattest.

Rett skal være rett. Sægrov hadde søkt om importtillatelse, men den ankom Statens dyrehelsetilsyn 18. januar. Da var Sægrov i ferd med å dra av gårde for å hente apene.

Ifølge Sægrovs notat til distriktsveterinæren, kom dvergsilkeapene med en sending dyr som skulle til Klæbu dyrepark i Trøndelag. Parken er nå nedlagt og flyttet til Stange. Dette skulle antakelig bidra til å sannsynliggjøre Sægrovs historie om kureren.

Ført bak lyset

Innehaver av Amadeus-parken i Stange, John Rian, som drev Klæbu dyrepark, sier at parken ikke har mottatt dyr fra Norrlands Ark. Distriktsveterinær Kolbjørn Opøien i Klæbu kommune bekrefter at siste dyreforsendelse kom til Klæbu i mai 1998.

Ludvigsen er fortørnet over at Sægrov førte ham bak lyset.

— Han er veterinær, og overfor yrkesbrødre forventer jeg mer. Han har misbrukt min tillit på det groveste.

Det hører med til historien at rådgiver Øystein Størkersen besøkte Akvariet i Bergen i november 1998. Da overlot han Sægrov brosjyremateriell som orienterer om Cites-bestemmelsene. To måneder senere ble det regelverket brutt.

Den ulovlige dyreimporten ble anmeldt til politiet av dyrevernorganisasjonen Noah og tollvesenet, men sommel i politiet førte til at saken ble henlagt.

SØTE APER: En apefamilie på fem aper ble smuglet fra Sverige til Akvariet. Her er en av dem.
Foto: Jan M. Lillebø