Politiet mobiliserte til en massiv etterforskning og leteaksjon da mannen 24. januar i år troppet opp på lensmannskontoret i Førde for å melde sin kone savnet. Mellom fire og seks tjenestemenn fra Sogn og Fjordane politidistrikt jobbet med saken, og Kripos ble koplet inn.

Til politiet kom 42-åringen med en rekke ulike forklaringer om hvor han og konen hadde befunnet seg i tiden før hun forsvant. Blant annet skal mannen ha forklart at han reiste uten konen fra Førde til Bergen, og at hun var borte da han kom tilbake.

Senere skal mannen ha forklart at han og konen kjørte sammen til Oslo, og at hun steg av ved Oslo sentralstasjon 4. januar — 20 dager før han meldte henne savnet.

Konen kom til Førde fra deres felles hjemland i desember 2010, og ekteparet hadde bodd sammen i noen uker før den mystiske forsvinningen fant sted.

Ble fengslet

På bakgrunn av de ulike forklaringene, fattet politiet mistanke til at det kunne tilstøtt kvinnen noe. Derfor ble mannen satt i varetekt av frykt for bevisforspillelse, men løslatt etter 13 dager.

Hvorfor mannen skulle velge å avgi falsk forklaring klarte imidlertid aldri politiet å nøste opp i. De jobbet ut i fra teorier om at det kunne tilstått kvinnen noe eller at saken dreide seg om menneskehandel.

Etter en tid klarte imidlertid politiet på grunnlag av telefontrafikk å oppspore den savnede kvinnen i Sverige, hvor hun befant seg i god behold. Selv om svenske myndigheter sendte kvinnen tilbake til Norge, har det ikke lykkes politiet å spore henne opp igjen.

Mulig proformaekteskap

Selv om politiet ikke har funnet grunnlag for å sikte mannen for bakenforliggende kriminelle handlinger som kan forklare de falske forklaringene, finner Fjordane tingrett det bevist at mannen med forsett har avgitt falsk forklaring, og at dette vanskeliggjorde politiets arbeid med å finne den savnede kvinnen.

Retten mener også det er flere ting som tyder på at forsvinningen kan skyldes et proformaekteskap, uten at det er tilstrekkelig bevist.

— Tiltalte giftet seg med kvinnen i 2008, men fikk barn med en annen kvinne i 2010. I politiavhør har tiltalte opplyst at ha ikke har kjennskap til kvinnens familie eller navnene til disse, noe som vil være nærliggende for en ektemann å vite om sin hustru, bemerker tingretten.

«Urimelig» frikjennelse

De legger imidlertid til at det er ingenting i politiets etterforskning som kan bevise at det er dette som ligger til grunn for mannens feilaktige forklaringer. I henhold til straffeloven og tidligere rettspraksis kan en person som står i fare for å bli straffet, ikke bli straffet for å oppgi falsk forklaring.

Den 42 år gamle mannen frikjennes derfor av Fjordane tingrett.

— At tiltalte her ikke kan dømmes for falsk forklaring, gir etter rettens syn et urimelig resultat. Dette innebærer at en person kan gi uriktige opplysninger og premisser for politiets leteaksjon, men frifinnes fordi det ikke kan utelukkes at den falske forklaringen skyldes at han tidligere har begått eller har medvirket til et straffbart forhold, skriver retten.