– Vi får svært ofte slike tilbakemeldinger fra foreldre, som sier dette er informasjon som skolene overleverer muntlig, all den tid dette ikke er tillatt å oppgi som begrunnelse – og ikke kan stå skrevet noe sted, sier Trine Aakermann, første nestleder i Dysleksiforbundet i Norge.

Økonomi ingen unnskyldning

Fylkesmennene har funnet kommuneansatte som bekrefter at PPT og skoler i enkelte kommuner, ikke gir riktig undervisning, med økonomiske begrunnelser.

Utdanningsdirektoratet vet at dette foregår, og sendte i februar klar melding til samtlige kommuner og fylkeskommuner, om å sørge for at den enkelte skole får tilstrekkelige ressurser til å oppfylle regelverket.

– Kan kommuner begrunne at de ikke har råd til riktig spesialundervisning, med andre politiske prioriteringer?

– Opplæringslovens krav om spesialundervisning kan de ikke la være å følge. Dette er en lovpålagt oppgave, poengterer direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet overfor BT.

Valgkamp

Generalsekretær Marianne Grønner i Dysleksiforbundet mener tilsynsrapportene bør føre til at utdanning blir en av hovedsakene i valgkampen.

– Tilsynet bekrefter i stor grad våre erfaringer, og gir klare indikasjoner på at store grupper elever med spesielle vansker ikke får god nok opplæring. Lokalpolitikerne er forpliktet til å sørge for at kommunale og fylkeskommunale skoler følger opplæringsloven, sier hun.

I tillegg har forbundet denne ønskelisten til sentrale myndigheter:

  • Det må bli lik praksis ved tildeling av hjelpemidler. Bosted avgjør nå.
  • Alle læremidler må leses inn på lyd. Innen det skjer må elever få scannere som overfører tekster til pc som foretar automatisk høytlesning.
  • Lese— og skrivevansker må bli obligatorisk tema i lærerutdanninge