Byrådet vil sette av syv millioner kroner til stien, som vil gi fjellvandrere og mosjonister i Årstad et helt nytt tilbud. Andre grønne prosjekter på budsjettet er opprusting av Nygårdsparken og isbane ved Festplassen. Begge får avsatt syv millioner hver frem til 2010.