GUNNAR WIEDERSTRØM

  • Alt brannfarlig PE-skum er fjernet fra tunnelen
  • Brannslukningsapparat er satt opp for hver 50 meter.
  • Nødtelefonbokser er satt opp på hver 250. meter.
  • Det er satt opp overvåkningskamera i tunnelen.

Men fortsatt er Løvstakktunnelen blant verstingene på Vestlandet. Det skyldes den store trafikken på nærmere 20.000 biler i døgnet. Det er langt over normen for tunneler som er så lange som Løvstakktunnelen.

Det finnes ingen alternative rømnings-veier. Skulle det oppstå en stor brann der trailere og biler er involvert, er mulighetene for å drive bergings— og slukningsarbeid minimale på grunn av den enorme varmeutviklingen.

Dette er en av årsakene til at brannvesenet vurderer å forby trafikk med farlig last i tunnelen.