Jørgen O.Gulbrandsen

For å skille de to Løvstakkgårdene fra hverandre, ble det utskilte bruket kalt Ivarsland etter eieren Ivar Olsen Ø. Fyllingen. I 1923 kjøpe Laksevåg kommune bruket, men daværende eier, Gustav B. Løvstakken beholdt borett så lenge han levde. Gårdsdriften ble gradvis avviklet da Storavatnet ble brukt som drikkevannskilde. Bakken bak huset, Hesteryggen, var en morenerygg der Laksevåg kommune hentet ut grus og sand.

På slutten av 1980-tallet var det meningen at gården skulle overtas av Bergen Jæger— og Fiskeforening til bruk når de hadde aktiviteter på Storavatnet, men det ble det ikke noe av. Huset ble stående til forfall, og ble revet i 1989. Panelet fra huset er bevart som panel i stuen og skomakerverkstedet på Laksevåg Lokalmuseum. I dag er det bare trærne og et par murer igjen av den fine gården.

Områdene omkring , til daglig kalt Krohnegården , er et meget populært og mye brukt turområde.Det var i flere år bitter kamp for å få anlagt et stort fotballanlegg med klubbhus på markene sør for hustuftene, men det ble til slutt bestemt at anlegget skulle legges til Lynghaugparken . Det er viktig at vi har fine friområder i en bydel med så stor utbygging.

Har du barndomsminner frå Fyllingsdalen som du vil dele med andre? Skriv det inn i kommentarfeltet under, eller send det til lokal@bt.no

Løvstakken gård, Ivarsland fra ca 1920) Bildet er hentet fra CD "Fyllingsdalen i gamle dager"
Landskapet er blitt mye endret siden bildet ble tatt. Husene er borte og "Hesteryggen" er utgravd og fjernet. Store deler av markene overvokst av småskog, og på skytebanen er det gjort en del utfyllinger. Foto: foto: Jørgen O. Gulbrandsen