• I et område med bare 6500 innbyggere ved Løvstakken ligger tre hospitser. Det er veldig uheldig i et område som allerede har en del rusproblemer.

Hopitsene burde vært mer spredt, sier politiførstebetjent Øyvind Liland.

Han er sjef for en liten lokalavdeling av politiet i Løvstakken, og forteller om utallige klager fra naboene og jevnlige utrykninger til hospitsene i Løbergveien 15, Bøhmergaten 32 og Michael Krohnsgate 27.

— Vi skulle veldig gjerne vært disse stedene foruten. De tiltrekker seg mange rusmisbrukere som går til og fra. De stjeler, de bråker og det ligger ofte sprøytespisser på skoleplassen på Nykrohnborg skole, sier Liland.

— Men et sted skal de jo bo?

— Ja, selvfølgelig, men tre hospits på et så lite område er for mye. I tillegg er dette et strøk som er belastet med rusproblemer fra før. Vi har mange trygdeboliger blant annet. Det hadde vært bedre om stedene hadde vært mer spredt, sier Liland.