Ungdommene sa de hadde fått tillatelse til å lage graffiti på stasjonen, men de hadde ingen bekreftelse på dette, og det var først uklart for politiet om de tagget eller laget lovlig graffiti.

Etter å ha snakket med representanter for BKK, fant politiet ut at de trolig hadde slik tillatelse likevel.

Dermed får ungdommene tilbake sprayboksene i dag og kan fortsette graffitiarbeidet, såfremt de fremskaffer skriftlig tillatelse fra BKK.