I underkant av 100 personer deltok i Løvetann-marsjen fra Sjømannsmonumentet til Bergen tinghus onsdag. Der la de ned Løvetenner på trappen, i protest mot milde straffer og få domfellelser mot overgripere.

— Vi er ikke fornøyde med straffenivået, og mener overgrep må tas mer på alvor. De aller fleste overgripere blir frikjent eller får svært milde straffer. Det er ikke rettferdighet, sier Anne Kathrine Eltvik, som er kvinnepolitisk leder i Rødt, og én av initiativtakerne til marsjen.

- Preget av Janne-saken

Flere av apellantene nevnte Øygard-saken, som de mener er et eksempel på altfor mild straffutmåling.

— Jeg tror også alle er veldig preget av BTs historie om Janne og Ronny. Den minnet oss om hvor viktig det er å følge opp barn med vanskelige oppvekstvilkår. Dette er en solidaritetsaksjon for alle som er rammet av overgrep. I dag tenker vi på alle, og de skal vite at de ikke er alene, sier Eltvik.

Eltvik jobber selv i barnevernet.

— Forholdene er langt bedre nå enn for 20-25 år siden, men fremdeles er det et stort forbedringspotensial. Det kommer stadig bølger med kutt, som vi vet går utover dem som skal hjelpe barna i førstelinjetjenesten. Det ble for eksempel kuttet 134 millionier kroner bare i Bufetat Region Vest i 2010. Det er klart at det merkes, sier Eltvik.

Bred støtte

En rekke organisasjoner og partier deltok i demonstrasjonen, blant andre SV, Senterkvinnene i Sp, Sosialistisk Ungdom, Kvinneaktivistene, SV, Rød Ungdom og Rødt.

Stortingskandidat for Venstre, Åsta Årøen, mener utgangspunktet i Barnevernloven er galt.

— Barnevernloven bør være en rettighetslov, som tar utgangspunkt i at barn har krav på å vokse opp uten å bli utsatt for overgrep. En slik tenkning vil skape en sterkere forpliktelse til å gripe inn, også fordi det gir bedre grunnlag for erstatning til dem som er rammet, sier Årøen.

Hun tar også til orde for å opprette en Løvetann-pris. Blomsten brukes som symbol på barn som klarer seg, til tross for svært vanskelige oppvekstvilkår.

— Det er viktig å få frem de positive kreftene. Det finnes mange positive tiltak, for eksempel behandlingsprogrammet for unge overgripere, som dessverre har slitt med manglende finansiering, sier Årøen.

- Trenger skolering

Demonstrasjonen ble avsluttet ved tinghuset, der demonstrantene i flokk og følge la ned løvetenner på trappen. Målet er at dommerne skal reflektere over budskapet når de kommer på jobb i morgen.

— Det er altfor få overgrep som ender med dom. Det er for ujevn kompetanse blant politifolk, jurister og dommere, sier Årøen, og får støtte fra Eltvik.

— Det trengs mer skolering både av dommere og jurymedlemmer. Dette er et stort samfunnsproblem.

KREVER ENDRING: Demonstrasjonen ble avsluttet ved Tinghuset.