— Vi har en helt kritisk situasjon, uttalte byråd Lisbeth Iversen til Bergens Tidende i mars i fjor. Boss fløt i sentrum, og som politisk ansvarlig lovet Iversen aksjon.

Blant annet varslet hun flere returstasjoner. Beboerne i byens sentrale strøk har dårligere bossordning enn folk i bydelene fordi de selv må bringe papir og glass til returpunkt. Disse er det for få av.

To av åtte godkjent

Etter den tid har BIR søkt om å få plassere åtte nye returstasjoner. Med magert utbytte. Tre av søknadene er avslått og tre kommet i retur fra byggesaksavdelingen. To av stasjonene er godkjent av etat for byggesak og private planer. Bare en av dem er på plass.

Sps Kjersti Toppe er lite imponert over fremdriften. I dagens bystyremøte etterlyser Toppe en forklaring på hvorfor returpunktene blir hindret plassert.

— Poenget mitt er at dersom en går ut og lover strakstiltak, må en også politisk følge dette opp slik at ikke sakene står og stamper i kommunens etater, sier Toppe til Bergens Tidende.

Informasjonssjef Kjersti Kildahl i BIR beklager også at det går så tregt med utplasseringen av returstasjoner.

— Alle de åtte søknadene er utført på nøyaktig lik måte, men de tre siste har vi fått i retur på grunn av vår fremgangsmåte, sier hun.

- I løpet av våren

Byggesakssjef Petter Wiberg har hatt møte med BIR. Nå er BIR og kommunen enige om en ny fremgangsmåte. I stedet for å byggesaksbehandle permanent plassering av en og en returstasjon, skal BIR søke om midlertidig plassering av inntil 15 stasjoner. Plasseringen skal så vurderes på nytt etter to år, skriver Wiberg i en e-post til avisen.

— Vi håper at containerne kan utplasseres i løpet av våren, skriver han.

Bossbøtene kommer...

Heller ikke innføringen av boss-politi går så raskt som bergenserne ble forespeilet. Det er over to år siden BT første gang skrev om bosspolitiet som var på trappene. Ideen er hentet fra Oslo.

— Vi tror de første gebyrene blir skrevet til sommeren, sa driftssjef Atle Kleppe til BT 31. mars 2005.

Et år seinere gjorde bystyret de nødvendige vedtak.

Ennå er ikke en eneste bot utferdiget. Samferdselsetaten venter på nemlig fortsatt på godkjenning fra Kommunaldepartementet. Samferdselssjef Ove Foldnes har nylig purret og regner med at den er i boks ganske snart.

— Vi har ikke skrevet ut bøter, men sendt en mengde brev til huseiere og minnet om forbudet mot å ha boss-spannet stående ute hele uken, sier Foldnes.

Snart skal svineriet svi på pungen:

— BIR er igang med å merke alle spann med strekkoder. Det letter vårt arbeid betydelig, fordi vi da enkelt kan finne ut hvem spannet tilhører.

— Hvem risikerer bøter?

— Næringsdrivende vil få bøter, men ikke privathusholdninger. Til næringsdrivende regner vi også huseiere som leier ut til mange. De typiske hybelhusene blir omfattet av forbudet, advarer samferdselssjefen.

Lillebø, Jan M.