— Dette er ikke noen typisk barnerik svensk familie, sier Jonatan Lind i mobilselskapet Chess. Han er en av 17 svensker fra Norrland, som for tiden er i Bergen for opplæring til Chess sin store satsing i Sverige. Alle bor i Wolfs gate 2a, som fungerer som hybelhus etter at ombyggingen var ferdig i vinter.

Trangt rundt bordet

— Leiligheten fungerer greit som hybelhus, men når vi er her alle 17, er det for liten plass på kjøkkenet, sier Simon Hedlund.

Den dagen BT kommer på besøk er det bare tre personer i leiligheten som går over to etasjer. Det kombinerte kjøkkenet og stuen er på 27 kvadratmeter, rundt kjøkkenbordet er det plass til fem. Her blir det fort trangt når alle 17 er på plass.

Det manglet ikke på advarsler da huseier Jansens Rederi fikk lov å bygge om de gamle kontorlokalene til Bergen Lærerlag på Møhlenpris. Naboene og velforeningen på Møhlenpris protesterte.

— Vi mente romløsningen helt klart pekte i retning av lønnsom utleie til studenter. Noe som er i strid med Kommunedelplanen, sier nabo Trond Lødøen.

Stolte på utbygger

I Kommunedelplanen for Sentrum 2001-2002 heter det at «familieboliger (skal) prioriteres». Og bare en femtedel av ombygde boliger kan brukes til hybler og toroms leiligheter. Men byggesaksavdelingen valgte å lytte til huseiers forsikringer. Det heter i rammetillatelsen:

«Ansvarshavende bestrider at omsøkt arbeid er noe annet enn tre store familieleiligheter, beskrevet i redegjørelsen for prosjektet.»

Underetasje og loft er ikke innredet til egne boliger. De skal i stedet innlemmes i tilstøtende leiligheter.

«Markedssegmentet en her omtaler er i hovedsak store familier som ønsker store leiligheter sentralt plassert, dette er som oftest familier som er svært barnerike», skriver konsulent Morten Nytun til byggesaksavdelingen. Han var engasjert av huseier for å bistå i utviklingen ev eiendommen.

Små fellesrom

Naboene mente det burde ringe en advarende bjelle når leilighetene ble innredet med et påfallende høyt antall rom i passende hybelstørrelse.

— De hadde blant annet kalt et av rommene tv-stue. Den var på beskjedne 11 kvadratmeter, formet som en trekant. Her skal altså den barnerike familien klumpe seg sammen lørdagskvelden. Stue fantes nemlig ikke, sier Lødøen.

Klagerne påpekte dette misforholdet i sin klage, og har fått et visst medhold hos byggesaksavdelingen.

«Planleggingen av fellesrom i leiligheten kan, i forhold til dagens krav, virke noe uhensiktsmessig. Det er viktig at fellearealene har en god form som muliggjør en effektiv og god møblering og bruk av disse rommene. Administrasjonen oppfordrer derfor prosjekterende til å se på dette.»

Og tv-stuen ble noe større etter hvert som ombyggingen skred frem, og de aller minste rommene på syv kvadratmeter ble slått sammen.

Ikke ment for familier

Naboene er ikke imponert over byggesaksavdelingens kritiske sans.

— De har vist utbygger en oppsiktsvekkende grad av tillit. En ting er romløsningen. Den er i seg selv ytterst tvilsom, vurdert opp mot behovet barnerike familier har. Hva skal en stor barnefamilie med et kontor når det mangler en skikkelig stue? spør Lødøen

Han tviler og på om det finnes et markedssegment beskrevet som «store barnerike familier».

— Familiene skal både ha økonomisk bæreevne til å leie en nyoppusset attraktiv sentrumsleilighet og de skal foretrekke en uhensiktsmessig rominndeling der hele familien ikke har plass til å se på fjernsyn samtidig. Man skulle tro de heller kunne tenke seg en rommelig enebolig utenfor sentrum, sier han.

Både naboene og Møhlenpris Velforening har klaget på rammetillatelsen huseier fikk 10. juni i fjor. Klagen er fortsatt ikke ferdigbehandlet. I kommunen. Det ble bedt om at klagen ble gitt oppsettende virkning, det vil si at huseier måtte vente med ombygging til klagen var avgjort. Dette ble avslått av byggesakssjef Ann Iren Fagerbakke 30. juni i fjor.

HYBELHUS: Den ene halvdelen av dette huset på Møhlenpris ble ombygd i høst og vinter. Nå bor det 26 personer i huset.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN