— Vi har brukt mye tid og krefter på å etablere dette selskapet, og arbeidet er helt fånyttes dersom Protevs ikke får den støtten som er lovet, sier Oddmund Søilen, seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen (UiB).

Det er universitetet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet som står bak det private selskapet. Målet er at Protevs skal drive med forskning og rådgiving på fiskeri, havbruk og miljø for industri og næringsliv, både nasjonalt og internasjonalt.

— Det har vært veldig mye snakk om at forskningen bør komme nærmere næringslivet, og både politikere og fagfolk har vært enige om at dette er et godt prosjekt. Derfor synes vi det er rart at vi nå får vite at pengene ikke kommer, sier Søilen.

I finanskomiteen var det i fjor flertall for å bevilge 10 millioner kroner i støtte til Protevs, men i mellomtiden har det vært regjeringsskifte. Føringen fra finanskomiteen står likevel ved lag, og det var derfor grunn til å forvente at pengene ville komme. Men for to uker siden kom det et brev fra Handels- og Næringsdepartementet med beskjed om at det ikke er rom for å støtte Protevs.

- Et tap for alle

— Dette er et tap både for forskningsmiljøet og for industri og næringsliv. Vi vet at det er stort behov for våre tjenester, sier Tor Solberg, daglig leder i Protevs.

Men foreløpig er det fint lite Solberg kan tilby markedet, for uten statlig støtte, blir det vanskelig å finne personell av det kaliber en slik organisasjon krever. Planen var å rekruttere fire nye medarbeidere i høst, og at organisasjonen så skulle vokse med oppgavene. I fremtiden er målet at selskapet skal være fullstendig selvdrevet.

— Et eventuelt overskudd skal gå tilbake til grunnforskning i de tre organisasjonene som eier oss. Derfor har vi ikke tenkt på muligheten for privatfinansiering. Dersom den forutsatte egenkapitalen ikke kommer på plass, vil det si at det vi har gjort så langt være bortimot formålsløst. Da er vi tilbake der vi startet, sier Solberg.

- Slutt til nyttår

Foreløpig har selskapet to personer ansatt i halvannen stilling, og aksjekapitalen på en million, som kom fra eierne, er i ferd med å bli spist opp uten at prosjektet er kommet skikkelig i gang. Pengene har vært brukt til markedsføring og organisasjonsbygging.

— Vi har midler til å klare oss frem til nyttår, men så er det slutt. Forskningsinstitusjonene som eier oss, har ikke anledning til å tilføre Protevs ytterligere kapital, fordi eiernes budsjetter er øremerket offentlige oppgaver, sier Solberg.

Det er avklart at forskningsselskapet ikke får de nødvendige 10 millioner kronene dette året. Håpet nå er at regjeringen ser en mulighet for å overføre midlene neste år.

— Ja, vi må bare jobbe videre med dette, sier Søilen.