Det lover i byrådet i forslaget til budsjett for 2004.

I 2002 var gjennomsnittlig behandlingstid 62 dager, og i år skal tiden presses ned i 60.

Byrådet viser til endringer i lov og forskrifter som setter strenge tidsfrister for saksbehandlingstid av byggesaker.

Kommunen vil anstrenge seg for å oppfylle disse kravene, heter det, og derfor satser de nå alt på presse saksbehandlingstiden ned i 55 dager neste år.

Men lenger ned enn dette våger ikke kommunen å love med det første. Fremdeles er kommunen på etterskudd med behandlete saker i forhold til søknader.

I år regner man med til sammen 3600 byggesøknader, samtidig som tallet på behandlete søknader neppe kommer over 3200. Og dette misforholdet vil vare ved, skal vi tro budsjettet.