Vi står i Kong Oscars gate, like utenfor Kirkens Bymisjon. Her er avstanden mellom husrekkene på begge sider av veien syv meter på det smaleste. Forholdene illustrerer godt hvor vanskelig det er å få plass til syklistene.

— Det blir ikke lett å anlegge en tre meter bred sykkelvei her og samtidig få plass til fortau på begge sider og en veibane. Her er vi nødt til å tenke annerledes, sier byutviklingsbyråd Filip Rygg.

Tar bilfelt

Det han ser for seg er en form for fredelig sameksistens mellom fotgjengere, syklister og biler.

— Gateløpet blir vesentlig smalere, og vi får et bredere fortau uten fortauskanter. Fortauet vil skråne ned mot veien, slik at det er mulig å sykle fra vei opp på fortau og tilbake igjen, dersom det er nødvendig, sier Rygg.

Fotgjengerne må holde seg på fortauet, bilene i bilbanen, men syklistene kan sykle friere.

Planleggingen av sykkeltiltakene i sentrum pågår nå for fullt i Bergen kommune.

— Vi lager en trafikkplan for sentrum der vi må ta hensyn til fremkommeligheten for alle trafikanter, ikke bare syklistene. I tillegg må vi ta hensyn til bybanetraseen gjennom sentrum mot Åsane, sier plansjef Mette Svanes.

Denne uken ble planen som skal føre hovedruten fra sør inn til sentrum, ferdig. For å sikre en tofelts sykkelvei gjennom Lars Hilles gate må bilene gi fra seg et kjørefelt. Lyder Sagens gate, som er inngangsporten til søndre del av Nygårdshøyden, blir stengt for innkjøring.

Sentrums tur

— Kan vi ikke bare stenge viktige gateløp for bilistene og prioritere de myke trafikantene og kollektivtrafikken?

— Vi har et sårbart hovedveinett som går rundt sentrum. Sentrumsgatene fungerer som et overløp. Når trafikken står i Fløyfjellstunnelen, må vi ha kapasitet i sentrum, sier Svanes.

Men når planene for sentrumstrafikken skal legges på nytt, betyr det at alle gateløp er i spill.

— Vi kan komme til å redusere gateløp til ett felt, stenge gater for biltrafikk og snu på kjøreretningen for å sikre syklister mer plass, sier planlegger Rolf Knudsen.

Men han legger til at man ikke kan ødelegge fremkommeligheten for bussen. Det er prioritet nummer én.

Frem til sommeren skal trafikkplanen knas. Så skal brukerne få si sitt, før planen legges ut på offentlig høring.

— Forhåpentlig er planen ferdig til jul, sier Knudsen.

Byråd Filip Rygg lover storsatsing på sykkel i årene som kommer.

— Med inntekter fra bergensernes bompenger skal vi investere over en milliard kroner på sykkel i Bergen de neste ti årene, og planene for sentrum skal gjennomføres på kort sikt, sier han.