• Det er en revolusjon og ny måte å finansiere vei på, sier Siv Jensen.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen varsler en stortstilt reform av finansieringen av bompengeprosjekter. Det ble kjent da hun i dag talte til sine egne partifeller på landsmøtet på Gardermoen.

Jensen fortalte at dagens mange bompengestasjoner skal slå sammen til et fåtalls.

— Dette vi gi lavere administrasjonskostnader, rentekostnader og innkjøpskostnader, noe som igjen vil komme norske bilister til gode.

Bygger der det lønner seg

Sinv Jensen fortalte videre at regjeringen nå jobber med en rentekompensasjonsording.

— Målet er at mer skal gå til å betale veien. Det vil si mer til asfalt, mindre til renter. Vi jobber ut fra at bilistene skal spares for store finansieringskostnader.

På en pressekonferanse etter talen utdypet hun:

— Det er en revolusjon og ny måte å finansiere vei på.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at dagens drøyt 50 bompengestasjoner skal slås sammen til et fåtalls. Det kan bli et stort statlig, et par-tre statlige for å skape konkurranse eller noen få regionale selskap.

— Det er meningsløst å ha 50-60 bompengeselskap som sitter med hver sin portefølje, hvert sitt styre og hver sine system. Det er i praksis skatteinnkreving du snakker om. Så det å sørge for at du får reformert systemet er viktig.

— Nå kan disse få nye selskapene komme inn under en statlig garanti. Det vil for det første gi lavere rentekostnader. I tillegg kan vi få en statlig kompenasjonsordning sånn at renteutgiftene enten nulles ut eller i alle fall blir kraftig redusert, sier Solvik-Olsen.

- En kjempereform

Basert på eksemplene Siv Jensen trakk fram i talen er det grunn til å tro på store bompengekutt for bilistene.

— Finansieringskostnader er ikke små summer. For en personbil koster det i dag 88 kroner å kjøre fra Gulli til Langåker på E18. 29 av disse kronene går til å dekke finansieringskostnader, sier Jensen.

— Når denne ordningen kommer på plass, vil det være snakk om en kjempereform ingen andre enn Frp ville klart å få gjennomslag for. Vi har fått gjennomslag for å endre systemet. Vi organiserer oss annerledes. Vi vil bygge mer vei der det lønner seg mest, sa Jensen.

BT får opplyst at rentekompenasjonsordningen i første omgang ikke vil gjelde allerede igangsatte prosjekter, men fremtidige prosjekt.

Ber om tålmodighet

Siv Jensens første tale til landsmøte var ellers et sterkt forsvar til alt partiet har fått til i regjering. Parilederen trakk frem frem eksempel etter eksempel om hvordan Frp har gjort det lettere for folk fleste de seks måndedene de har sittet i regjering. Hun gikk til knallharde angrep mot Arbeidrepartiet, som hun omtalte som partiets historiske hovedmotstander.

Samtidig oppmodet hun partimedlemmene om å vise tålmodighet.

— Vi er de samme i dag som vi var i går. Vi er de samme ombudsmenn som snakker med folk og ikke for folk. Vi er partiet som kjemper den lille mannskamp mot systemene og eliten. Vi har ikke forandret vår sjel. Og vi skal aldri gjøre det. Selv om vi samarbeider med Høyre så skal vi ikke bli som dem, lovet hun.

— Nå beviser vi hver dag som går at Frp kan ta ansvar og at våre løsninger er mulig. Vi viser at de andre har tatt feil. Vi fornyer og forenkler på område etter område som gjør at folk får mer frihet i hverdag.

— Skritt for skritt blir Norge et bedre land å bo i, sa Jensen og la til:

— Vi beviser at kampen mot skatter og avgifter er mulig å gjennomføre, dag for dag, steg for steg.