— Ser vi på kjøkkenreformen isolert sett, er det ingen tvil om at vi når våre mål. Det kommer vår evalueringsrapport til å vise, sier Fløisand. Det betyr ikke at sykehjemmene etter at kjøkkenreformen er gjennomført sitter igjen med en økning på pleiesiden tilsvarende innsparingen på kjøkkenet.

— Det kan jeg ikke garantere. Men det er viktig å skille kjøkkenreformen fra de økonomiske problemene i kommunen. Kjøkkenreformen har vært vellykket så langt. Siden har vi fått økonomiske problemer som vi ikke var kjent med da de første rapportene ble laget, sier hun.

Fløisand har vært rundt på de fleste nye sykehjem i Bergen. Hun sier hun får tilbakemelding fra fornøyde ansatte og beboere.

— Her er matlukt i gangen, mat av høy kvalitet, maten serveres på fat og det smøres skiver, sier Fløisand.

Hun mener skrekkbildet motstanderne av kjøkkenreformen malte ikke stemmer med virkeligheten.

Hun vedgår at byrådet ikke klarer å følge opp vedtaket i bystyret om at 50 prosent av maten skal produseres av kommunen.

— Men jeg synes ikke det er noe problem. Vi får billigere mat fra private, og vi sparer investeringer på nærmere 30 millioner kroner på Fyllingsdalen sykehjem. Vi snakker om en dobbel gevinst.

Norsk Kommuneforbund har trukket seg fra prosjektet. Det beklager Fløisand, men hun sier det ikke vil få konsekvenser for gjennomføringen.

Den skal være avsluttet til neste år.

Hun lover også at alle hjemmeboende som ønsker det vil få varm mat.

— Vi har testet ut en bil som kan levere oppvarmet mat til den enkelte. Dette er prøvd ut med stor suksess i Danmark. Så de som ønsker varm mat hver dag, vil kunne få det.

Kommuneforbundet mener kjøkkenprosjektet opererer med urealistiske innsparinger når det gjelder husleie. Dette avviser Fløisand.

— Innsparing når det gjelder husleie er ikke lagt inn i det målet som er satt for innsparinger. Skulle vi få leiet ut noe av det ledige arealet, kommer det som et tillegg til de innsparingene vi har lagt inn.