— Det er riktig at vi ikke har vært 100 prosent i mål med avtalen med Statens vegvesen, sier styreleder for Bergen Bompengeselskap AS, Knut Sundt Rosenlund.

— Men dette er i ferd med å komme i orden. Vi betrakter dette faktisk som løst per i dag.

Og når alt er på plass, kommer også pengene raskt, lover han.

Han avviser at vesentlige uoverensstemmelser mellom Bompengeselskapet og Vegvesenet har forårsaket betalingsforsinkelsene.

— Det har ikke vært vanskelige diskusjoner med Vegvesenet. Vi synes bare dette har gått litt langsomt, sier styrelederen.

Egentlig er det bare detaljer som har skylden for den manglende utbetalingen.

— Selve hovedavtalen er underskrevet av alle parter. Men et vedlegg som skulle gi all detaljinformasjon, var ikke klart, sier Rosenlund.

— Vedlegget skulle vise hvilken restforpliktelse bompengeselskapet hadde i løpende kroner. Det var ren tallknusing.