Se vår oversikt over hva som kan bli dyrere for deg!

Byrådsleder Henning Warloe (H) og finansbyråd Hans Edvard Seim la i dag frem byrådets budsjettforslag for neste år.

Slik presenterer byrådet budsjettet (ekstern lenke)

— Et godt budsjett for hele byen, skryter Seim i sin presentasjon.

— Vi har vært opptatt av å dekke inn det akkumulerte underskuddet, sier han til bt.no.

Videre:

— Den økonomiske situasjonen per i dag er slettes ikke ille. Skatteinngangen hittil i år er 10,7 prosent - over det man tok utgangspunkt i.

Visjon Budsjettet har en brutto driftsramme på 11,142 milliarder kroner. Det er 770 millioner kroner mer enn i 2006.

Hovedsatsingen til byrådet er barnehager og skoler.

— Byrådet har som visjon at Bergen skal bli Norges beste by for barn og unge, sier finansbyråd Hans Edvard Seim i en kommentar.

Som tidligere meldt skal det etableres 2300 barnehageplasser innen utgangen av neste år.

- Historisk

Totalt settes det av over én milliard kroner i økonomiplanperioden frem til 2010. Pengene skal brukes på bedre fysiske læringsmiljøer og det som heter mer «funksjonelle» bygg.

I tillegg foreslår byrådet en kunnskapspakke for å heve nivået på undervisningen i bergensskolene. 9,5 millioner kroner settes av til ulike elevtiltak innen IKT, realfag og demokratilære.

Blant annet skal tallet på elever pr. pc krympes fra ni til seks.

— Dette er et historisk løft for bergensskolen med satsing både på innholdet i skolen og de ytre rammene, sier Seim.

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit beskriver også skolesatsingen som «historisk».

— Byrådets kunnskapspakke fokuserer spesielt på realfag og IKT, men vi satser samtidig på tiltak som gjør at hver enkelt elev skal kunne realisere sitt fulle potensial uavhengig av sosial bakgrunn, bosted og kjønn, sier Tveit.

Andre elementer i skolepakken:

  • Forskjellige skoletiltak: ”Nysgjerrigperakademiet” skal opprettes om sommeren - et tilbud for for elever med et spesielt fokus på natur- og realfag
  • Bevilgningene til Bergen Vitensenter økes. Til sammen utgjør dette 1,75 millioner kroner.
  • En egen kvalitetsportal, til én million kroner, foreslås opprettet for bergensskolen.
  • 1,5 millioner kroner ekstra til leksehjelp.Oppvekstbyråd Tveit mener det omtrent ikke er foretatt kutt i hans avdeling. Dersom han hadde blitt tilgodesett med enda flere penger, sier han at han ville brukt dem på pedagogisk utvikling og kompetanseheving hos lærerne.

Andre ting i budsjettet:

  • Det skal bygges 55 nye boliger for psykisk utviklingshemmede.
  • Byggesaksgebyrer for eneboliger øker formidabelt, fra 10.000 kroner til 12.000 kroner.

Bt.no kommer med kommentarer og mer stoff om budsjettet gjennom hele dagen.

FRODE BUANES (mms)
FRODE BUANES
KNUT STRAND