— En del plansaker blir liggende lenge nå, og det er fordi vi ikke er ferdige med den overordnede planen om hvordan arealene skal brukes, sier Iversen, som er byråd for byutvikling i Bergen.

I løpet av november regner hun med å sende kommunedelplanene ut på høring. Der vil det blant annet gå frem hvilke områder som kan brukes til boligbygging.

— Arealplanene er en prioritert oppgave for oss nå, sier hun.

Iversen sier det i første halvår i år ble ferdigbehandlet prosjekter med til sammen 1400 boliger. Hun venter derfor at mange av prosjektene skal settes i gang til høsten.

— Noe av problemet kan også være mangel på arbeidskraft. Vi sliter selv med å få satt i gang noen av våre egne prosjekter, sier hun.

— Hva tenker du om at tidsbruken i kommunens saksbehandling kan presse opp boligprisene?

— Det er en sannhet med modifikasjoner så lenge vi behandler flere saker enn tidligere. Men jeg er uansett enig i at det er viktig å behandle saker så raskt som mulig, og i en del saker burde vi kanskje være raskere.