Førstekonsulent Sjur Mehlum hos Riksantikvaren beklager tidsbruken, men lover rask avklaring: — Vi satser på å ha ferdig saken før påske, sier Mehlum.

Byråd Lisbeth Iversen er kritisk til at Riksantikvaren har brukt så lang tid. - Nå haster det for alle parter å få en avklaring, sier Iversen, som karakteriserer trafikkforholdene på Skansen som kaotiske og brannfarlige.

Befaringen i november 2004 kom i stand på bare en dags varsel. Ingen fra byantikvaren kunne stille og Riksantikvaren tok befaringen kun med ene parten til stede. Byantikvaren har, i likhet med velforeningen på Skansen, støttet planene om parkeringshus i dammen.

— Sånn er det bare, det hender ofte at vi må befare uten alle parter til stede, sier Mehlum.

Amundsen, Paul S.