I valgkampens begynnende hete lover både Høyres Monica Mæland, Arbeiderpartiets Trond Tystad, KrFs Trygve Birkeland og Venstres Hans-Carl Tveit at prisene på bussbilletten i Bergen ikke skal stige mer.

— Det er nå farlig å garantere noe da, men det må være et mål for oss at prisene ikke skal stige mer, og at de helst skal gå nedover, sier Høyres byrådslederkandidat Monica Mæland. Og det tre andre samtykker.

Dagen etter det ble kjent at Bergen kommune får overta ansvaret for all kollektivtrafikk innenfor kommunegrensene, er det overmot og spent forventning som preger reaksjonene. Samtidig er de lokale politikerne innforstått med at det er prisene de vil bli dømt på av publikum. Fortsetter prisene å stige slik som de har gjort til nå, vil folk med god grunn spørre hva som var vitsen med å fravriste fylkeskommunen ansvaret for bussene i byen.

Anbud

Men enigheten begrenser seg til målet. Hvordan det skal nås, er det delte meninger om. Det vil si, alle er enige om at staten må inn med betydelige tilskudd.

— Nå kan vi for første gang få en reell sammenlikning mellom tilskuddene som Bergen får og de som Oslo får til kollektivtrafikken. Da er det mye lettere enn før å argumentere for likebehandling, sier Monica Mæland.

— Hvordan stiller Høyre seg til ordningen med kvalitetskontrakter som fylkestinget vedtok ved juletider, og som skal gjelde til og med 2007?

— Hvis det ikke er juridiske bindinger som hindrer det, vil vi så snart som mulig gå over til anbud i kollektivtrafikken i Bergen. Vi tror det kan gi oss både flere busser på veiene, bedre tilbud og lavere priser.

Her får Høyre følge av Fremskrittspartiet, og også Venstre går inn for anbud, sier Hans-Carl Tveit.

Kvalitetsavtaler

— I Arbeiderpartiet er vi fornøyde med kvalitetskontraktene som er inngått. Vi er for at busselskapene skal ha forutsigbare vilkår, sier Trond Tystad, som får følge i det synet av KrFs Trygve Birkeland.

— Jeg vet at det har vært delte meninger om dette i fylkestingsgruppen vår. Men i Bergen mener vi at kvalitetskontraktene er den riktige måten å forholde seg til busselskapene på. Både Gaia og HSD Buss har vist at de har klart å forbedre både strukturen og effektiviteten innenfor kvalitetskontraktene, sier Trygve Birkeland.

Både Høyre og Fremskrittspartiet avviser på prinsipielt grunnlag enhver form for trafikantbetaling til drift av kollektivtrafikken.

Åpne for trafikantbetaling

— I Venstre er vi åpne for å ta av overskuddet fra parkering, og veiprising er også helt klart en mulighet for oss til å skaffe penger til kollektivtrafikken, sier Hans-Carl Tveit.

— KrF vil ikke avvise trafikantbetaling som tilskudd til kollektivtrafikken. Hvis det kan gi oss et enda bedre kollektivtilbud, vil det komme mange bergensere til gode, sier Trygve Birkeland.

— Vi skal jo snart ha en gjennomgang av bompengeordningen. Da vil vi ikke avvise at vi kan gripe til trafikantbetaling for å bedre kollektivtrafikken, sier Trond Tystad.

Hvis politikerne i Bergen innfrir sine løfter, vil den røde streken bikke nedover neste gang billettprisene på bussene skal justeres.