— Antallet barn som ikke får plass, vil gå ned, sier Harald Victor Hove (H), barnehagebyråd i Bergen.

— Vi oppfyller kravet om full barnehagedekning og skal bygge over 1800 nye barnehageplasser frem mot 2015. Da skal Bergen ha full behovsdekning.

For her må en skille mellom begrepene. "Full barnehagedekning" innebærer at alle som har lovfestet rett til barnehageplass, får det. "Full behovsdekning" innebærer at alle som ønsker barnehageplass får det. Hove sa til BA i mars at "det er det som kalles full barnehagedekning i mitt hjerte".

— Det står jeg ved. Vi må ha høyere ambisjoner enn Stortingets krav om full dekning etter barnehageloven. Der er vi ikke ennå.

— Det er en viktig erkjennelse fra byråden, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap), leder for oppvekstkomiteen i Bergen.

— Vi har en rekke ganger påpekt at Bergen ikke har fullbehovsdekning. Vi dekker ikke den reelle etterspørselen etter barnehageplasser fordi byrådet ikke har en langsiktig og god strategi for utbygging av barnehageplasser.

I fjor vedtok bystyret en plan for barnehageutbygging i Bergen. Planen er å bygge 1842 nye barnehageplasser. Det legges opp til å tilby barnehageplasser i de bydelene hvor barna bor. Det skal også bygges barnehager der barnetallet forventes å stige og der dekningsgraden er lavest.

— Vi er på god vei mot målet. Jeg vet at det er en mager trøst for dem som ikke har fått plass til barna sine. Slik vil det nok blir for noen i noen år til.