Samferdselsminister Liv Signe Narvasete (Sp) bekreftet dette da hun var i Bergen i går.

— Sverige ligger langt foran oss i bruken av miljøvennlig brennstoff, nå ønsker vi en økt satsing på dette i Norge, sier hun.

Det er fra før kjent at det kommer avgiftskutt på bio-etanol (E 85). I tillegg vil hydrogenbiler med forbrenningsmotor bli fritatt avgifter. De andre miljøvennlige brennstofftypene, biodiesel og hydrogen er allerede avgiftsfrie.

Fullfører sykkelvei til Os

På E 39 mellom Os og Bergen ble det i oktober i fjor åpnet en gang- og sykkelsti fra Kalandseid til Røykenes, rett over kommunegrensen. Narvasete forteller at de 5 millionene som mangler for å fullføre denne sykkelveien helt til Os sentrum, blir overført allerede i revidert budsjett.

— Ved å overføre midler til dette prosjektet nå, håper vi at sykkelveien kan stå klar allerede til høsten, sier hun.

Hun understreker at sykkelveier er et av de viktigste satsingsområdene til Samferdselsdepartementet i Soria Moria erklæringen, og at det nå satses på dette nasjonalt.

Narvasete ønsker også å gjeninnføre et nasjonalt sykkelnettverk for å sette søkelyset på hva som mangler for å kunne bygge flere gang- og sykkelveier.

Lite til Bergen

Statsråden kan derimot ikke love midler til mer sykkelveier i Bergen.

-Vi mangler prosjekter som er klar til bygging. Vi har intensjoner om å fortsette satsingen på bygging av sykkelveier, men trenger konkrete planer for å kunne støtte, sier hun.

Heller ikke kollektivtrafikken i Bergen kan forvente seg mye i revidert statsbudsjett.

— Belønningsmidlene til Bergen kommune vil ikke bli økt i revidert budsjett, sier Narvasete.

Hun understreker likevel at Bergen er en kvalifisert søker for potten i neste års statsbudsjett.

Mer til vei

En annet område som også får økte bevilgninger i dagens budsjettpresentasjon, er veier.

— Det kommer mer veimidler i revidert statsbudsjett, bekrefter Narvasete.

Hun peker på de ekstraordinære utgiftene forbundet med uværet i fjor høst, som en av grunnene til de økte bevilgningene.

Om det også kommer mer penger til rassikring i vestlandsfylkene, vil ikke statsråden kommentere før budsjettpresentasjonen i formiddag.

INGEN KOLLEKTIV-LØFTER: Liv Signe Navarsete kan ikke love Bergen mer penger til kollektiv-trafikken.