Liv Signe Navarsete vil ikke la seg lokke ut på glattisen med noen tall.

Samling om pakke

Bergen og nabokommunene er nå i ferd med å samle seg om en vei— og kollektivpakke til 37 milliarder kroner. Med dagens bevilgningstakt, slipper staten unna med 19 prosent av dette i perioden 2010-2030.

Samtidig viser oppstillingen for Oslopakke 3, på 53 milliarder kroner, at staten er inne med 25 prosent.

— Bergensregionen må da kunne regne med i hvert fall samme prosentandel som Oslo?

— Det virker ikke urimelig å sammenlikne med Oslo. Det dreier seg jo om to store byer. Men foreløpig har jeg ikke mer kjennskap til denne planen i Bergen enn det jeg har lest i Bergens Tidende.

Satser på veiprising

Samferdselsministeren minner om at den rød-grønne regjeringen har økt bevilgningene med 2,5 milliarder kroner siden maktovertakelsen høsten 2005.

— Men vi akter ikke å stoppe der. Vi må videre og ta igjen etterslepet, ikke minst når det gjelder investeringer. Derfor må bevilgningsnivået løftes enda mer i neste stortingsmelding om Nasjonal Transportplan.

Transportanalysen for bergensområdet, som er grunnlaget for samferdselspakken til 37 milliarder kroner, viser til veiprising som et nødvendig virkemiddel for å bremse veksten i bilbruken og øke kollektivandelen av trafikken.

Liv Signe Navarsete er fullstendig enig i dette. Hun lover å arbeide for at dette gjennomføres i praktisk politikk.

Kamp for Haukelivegen

En annen veisak i Hordaland, som de brenner for i Telemark, er nye tunneler på Haukelivegen. Fylkesvaraordfører i Telemark, Lars Bjaadal (Sp) fremstod som en sterk talsmann for dette prosjektet på landsmøtet. Han fikk helhjertet støtte fra varaordføreren i Jondal, Sigrid Brattabø Handegard. Hun ser Jondalstunnelen i en større sammenheng som del av ny stamrute Bergen-Oslo over Haukeli.

Lars Bjaadal er også styremedlem i Haukelivegen AS. Bjaadal opplyser at han for noen dager siden var i Bergen og snakket med Statens vegvesen region vest om saken.

— Jeg er svært glad for at Statens vegvesen nå har startet prosjektering av den nye Haukelivegen, og jeg vil kjempe for at den kommer opp i første halvdel av Nasjonal Transportplan 2010-2019, sier Bjaadal.

I mellomtiden rustes dagens tunneler opp til å ta vogntog som er 4,2 meter høye. Statens vegvesen har godtatt et anbud på under 100 millioner kroner - en minimumsløsning. Statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet regner med at arbeidene kan gjennomføres i løpet av dette året.

VEIMINISTER: Liv Signe Navarsete mener hun har fått en god start på sin periode som samferdselsminister. Hun lover mer penger så sant de rød-grønne får fortsette å regjere etter 2009.FOTO: JOHN LINDEBOTTEN
john Lindebotn