— Dette kan ikke fortsette på denne måten i årene som kommer. Regjeringens forslag er ikke godt nok, og jeg tipper det vil komme forslag i komiteen om å forsere omfordelingen av midler til sykehusene, sier leder for Stortingets sosialkomité, John Alvheim (Frp).

700 millioner for lite

Det er for lengst slått fast at Helse Vest får langt mindre per behandlet pasient enn de øvrige sykehusregioner. Skal forskjellene mellom regionene utliknes, må de årlige bevilgningene til Helse Vest økes med 695 millioner kroner, viser Stortingsmeldingen om finansieringen av sykehusene som ble lagt frem tidligere i år.

Dette fikk en enstemmig sosialkomité til å vedta følgende i juni:

«Komiteen har merket seg at det er betydelige forskjeller i basisbevilgninger til de forskjellige regionale helseforetak. Komiteen forutsetter at skjevheter som ikke er tilsiktet, rettes opp med gjennomføringen av nytt finansieringssystem fra 1. januar 2004.»

Men regjeringen lyttet ikke til komiteen. Den foreslår å starte arbeidet med å rette opp skjevfordelingen i 2005, og så trinnvis øke opp bevilgningen slik at Helse Vest får 216 millioner kroner mer i 2009. Alvheim er ikke fornøyd.

Kan ikke vente

— Man må i rettferdighetens navn akseptere at denne fordelingen skjer på en rettferdig måte. Men skal man få til endringer til neste år, må det ligge mer penger til sykehusene enn det regjeringen har foreslått, sier Alvheim.

Arbeiderpartiet har krevd en milliard mer i forhandlingene med regjeringen. Kommer disse pengene, kan det være grunn til å starte allerede i 2004.

Arbeiderpartiets Ranveig Frøiland er enig med Alvheim.

— Helseministeren svarte på spørsmål fra meg i Stortinget at han ville rette opp på skjevhetene. Da må han også gjøre det med en gang og ikke vente i halvannet år.

— Er det riktig å ta penger fra de andre helseforetakene og gi penger til Helse Vest?

— Skal vi rette opp skjevhetene, må det bevilges mer penger, sier Frøiland.

Hun sitter i finanskomiteen og skal i dag være med på budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

— Dette hører ikke hjemme i finanskomiteen, men vi kommer til å ta opp dette i sosialkomiteen slik at Helse Vest kan få mer penger alt til neste år.

Låner til lønn

Det siste lover også SVs Audun Lysbakken.

— Vi kommer både til å støtte forslaget om mer penger til sykehussektoren og forslaget om å gi mer til de helseforetakene som får for lite. Disse to sakene må kobles sammen, sier han.

At det er behov for mer penger til sykehusene, synes klart. Ifølge Alvheim styrer helseforetakene mot et underskudd på tre milliarder kroner i år. Det inkluderer tidligere års underskudd. Flere sykehus må ta opp lån for å betale ut lønn i desember.

— I en slik situasjon kan vi ikke ta penger fra et helseforetak og gi til et annet, sier Lysbakken.