- Det nytter ikke å få bygget ut bane i det tempoet vi ønsker uten at staten dekker 50 prosent av regningen. Hvis ikke vil det før eller siden stoppe opp. Jeg tror de store byene i landet føler de har belastet innbyggerne sine hardt nok fra før, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann Øyvind Halleraker.

I dag legger Høyre frem sitt alternative forslag til Nasjonal Transportplan. Der vil de også garantere 50 prosent statlig finansieringsandel til prosjekter som Fornebubanen til Bærum, T-bane til Ahus i Lørenskog, en eventuell bybaneutbygging i Stavanger og superbussprosjektet i Trondheim.

- Det er helt nødvendig at vi tar inn over oss det enorme kollektivbehovet som er i de største byene, sier Halleraker.

Lover milliarder

Sammen med Aftenposten har Bergens Tidende fått tilgang til deler av Høyres transportplan. Sammenlignet med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan vil Høyre:

  • Bevilge 15 milliarder kroner mer til kollektivsatsing i de store byene.
  • At staten skal dekke halvparten av kostnadene når Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim vil bygge ut skinnegående kollektivtransport — eller det som kalles superbusser.
  • Gi minst én milliard årlig ekstra til drift av storbyenes kollektivnett.
  • Etablere egne utbyggings- selskaper etter modell av Gardermoen som skal styre og eventuelt låne penger til InterCity og Ringeriksbanen. Men det blir ikke færre bompengeprosjekter med Høyre i regjering.

I forbindelse med Nasjonal Transportplan ble det klart at regjeringen setter av 26 milliarder kroner til såkalte bymiljøpakker i den neste tiårsperioden. Midlene skal fordeles mellom de ni største byområdene i landet. Tar en utgangspunkt i befolkningstall vil Bergen stikke av med cirka 3,9 milliarder kroner av potten. Men siden regjeringen legger opp til at byene skal konkurrere om midlene, er det uklart hvor mye statlig støtte Bergen vil få til bybane- forlengelsen til Åsane.

Ifølge regjeringen skal byer med de mest ambisiøse miljøplanene få mest. Dette prinsippet ønsker ikke Høyre å følge.

- Både Bergen og Oslo har fått beskjed om at gjør de ikke som regjeringen sier, så får de ikke penger. Da blir det konflikter, kriging. I Høyre mener vi at byene selv vet best hvor skoen trykker. I stedet for å stille krav i forkant om hvilke grep byene skal ta, vil vi belønne etter resultater, sier Halleraker.

- Regjeringen snakker ikke om behovet for Fornebu-bane, A-hus bane og ny T-banetunnel som viktige prosjekter for å løse Oslos transportproblemer. Her vil vi ha fortgang. Arbeidet med å forlenge Bybanen i Bergen til Flesland vil umiddelbart få grønt lys om vi kommer i regjering. Staten må få en mye mer aktiv rolle for å fremskynde kostbare prosjekter, sier han.

Avviser kriging

Samferdselsminister Marit Arnstad tilbakeviser at regjeringen kriger med byene.

- Da er det snarere en konflikt mellom ordførerne, som mener dette, og Høyre sentralt, som har vært med på å vedta et klimaforlik. Der bilbruken skal begrenses og kollektivandelen økes.

— Og dersom Høyre ønsker å belønne resultater, ikke grep som tas på forhånd, må det bety at utbetalingene kommer på etterskudd. Det er jeg ikke sikker på at byene ønsker, sier Arnstad.

Hva mener du om Høyres forslag?