— Vi jobber med en ny lysplan for Bergen kommune, forteller Byråd Lisbeth Iversen (KrF).

En av grunnene til planarbeidet er politiets krav om at også kommunen må delta i kampen mot fyll og bråk i sentrum.

— At mer lys gir mindre vold er kjent. Men også renholdet har betydning viser det seg. Jo mer søppel som ligger i gatene, desto mer kaster folk søppel selv. Vi har også sett at mer søppel i gatene gir mer ansamling av folk. Dette kan skape voldssituasjoner, sier Iversen

Kommunens renholdsbetjenter starter derfor bossryddingen tidligere på natten enn de gjorde før.

Iversen håper at lysplanen kan bli vedtatt allerede i år.

— Vi jobber med flere konkrete områder. Området rundt kinoene, teateret og Ole Bulls plass er aktuelle. Vi vil ha mer lys der folk ferdes.

På sikt er målet at lyssetting blir en integrert del av alle utbyggingsplaner.

Politiet mener det er nødvendig å spre folk for å forhindre vold. De ønsker derfor å påvirke lokalisering av nye kiosker og restauranter.

Ifølge Iversen har politiet anledning til å gi uttalelser i plan- og byggesaker. Men da må de selv følge med på utlysingene. Om politiet ønsker en spesialløsning, må det til en hjemmelsendring i plan- og bygningsloven.

— Dit er vi ikke kommet enda. Vi vil heller ikke sette opp flere overvåkingskameraer. Det er jeg skeptisk til, sier Iversen.