— Fagerheim er et fantastisk flott område ikke langt fra Nordåsvatnet og bare én kilometer fra Lagunen. Her kommer det bybanestopp, det blir et offentlig torg og hele 260 boliger, sier byråd Filip Rygg.

Planen som legges frem er en kommunal områdeplan og er en av mange planer byråd Rygg sier skal sette fart i boligbyggingen i Bergen. Kommunens innbyggertall forventes å øke til med nærmere 80.000 innbyggere frem til 2040.

— Alle disse bergenserne skal ha et sted å bo, og derfor er det avgjørende at vi øker boligproduksjonen, sier Rygg.

På Fagerheim blir det i tillegg til boligene regulert for offentlige formål med mulighet for å bygge skole etter hvert som folketallet her øker. Inntil videre må de som flytter til Fagerheim bruke eksisterende skole.

— Det er viktig at barn i Bergen har trygg skolevei. Derfor er også planen klar på at det skal være planfri kryssing av Steinsvikvegen og bybanesporene.