Fagmiljøene og fiskeri— og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fikk gjennomgå på høringsmøtet om Fedje-ubåtens fremtid på Clarion Hotel på Flesland.

— Et samlet Vestland står bak kravet om at kvikksølvet må opp av havet. Regjeringen må holde løftet sitt om å heve vraket av U-864, sa fylkesvaraordfører Mona Hellesnes, henvendt til ministeren.

I sitt innlegg på høringsmøtet fremhevet Hellesnes viktigheten av en ren kyst.

— Vestnorsk sjømat er i verdensklasse. De kan ikke være tvil om at denne maten er giftfri. Ren natur er også svært viktig for reiselivet i Norge, og spesielt på Vestlandet. Hvis regjeringen går for tildekkingsalternativet, er det rett og slett uakseptabelt, sa Hellesnes.

Lover regjeringen kamp

Ekspertene i Metier og Møreforskning leverte i slutten av januar sin kvalitetssikringsrapport av Kystverkets anbefaling om å dekke til ubåtvraket.

Deltakerne på høringsmøtet sto i kø for å kritisere ekspertenes rapporter.

— Jeg er rystet over retningen dette har tatt. Det er helt ufattelig hvis regjeringen tar sjansen på å begrave denne livsfarlige miksen av eksplosiver og kvikksølv på havbunnen, sa miljøforkjemper Kurt Oddekalv.

Katarina Finne i Neptune Network gav klar beskjed:

— Hvis regjeringen ikke hever ubåten, vil vi gi dem betydelig motstand.

Heller ikke Øystein Rabben i Austevold Fiskarlag var nådig:

— Rapportene lukter bestillingsverk lang vei. Vi mistenker at regjeringen vil gå for tildekking for å spare penger, sa Rabben, som frykter en kvikksølvlekkasje fra ubåtvraket skal ødelegge fiskeriene utenfor kysten.

Paul Torgersen i konsulentselskapet Metier ville ha seg frabedt påstandene.

— Vi har ikke fått føringer fra departementene, og har ingen motivasjon for å mene verken det ene eller andre, svarte Torgersen.

- Forkastelige rapporter

Han mener tildekking er det desidert beste alternativet, fordi en hevingsoperasjon er for risikabel.

— Ved heving risikerer man å spre forurensingen ytterligere i området rundt Fedje. Man vil også kunne risikere spredning under transport, sier Torgersen.

— Når det beste miljøprosjektet også er det billigste, er anbefalingen entydig og robust, sa Torgersen.

Tidligere ubåt-offiserer og pensjonert admiral, Jan Jæger, mener fagmiljøenes rapporter er ubrukelige.

— Det er tydelig at ingen som har skrevet disse rapportene kan noe særlig om verken ubåter eller undervannsarbeid, sier han.

Vi mistenker at regjeringen vil gå for tildekking for å spare penger.

Øystein Rabben

Han var i utgangspunktet ikke veldig engasjert i debatten om hva som skal skje med vraket av U-864 og de 67 tonnene med kvikksølv som ekspertene mener befinner seg om bord.

— Men jeg ble forbannet da jeg leste disse rapportene, og så all uvitenheten som er kommet ned på papir. Det er helt forkastelig at staten betaler for dette, sier den pensjonerte admiralen.

Også ubåtekspert og pensjonert kommandørkaptein Hans Christian Kjelstrup er kritisk ovenfor fagfolkene i Kystverket og Veritas.

— Dette er ren maktarroganse fra folk som mener de har sannheten i sin eie. Kystverket har skrevet rapporter basert på noe som er helt objektivt feil, sier Kjelstrup.

- Min vanskeligste sak

Flere demonstranter fra Norsk Miljøvernforbund hadde tatt oppstilling for å vise sin mening overfor statsråd Berg-Hansen.

— Jeg har stor forståelse og respekt for de sterke følelsene i denne saken, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Klokken 16 i ettermiddag arrangeres et nytt høringsmøte på Fedje. Ministeren er forberedt på at stemningen kan bli amper.

— Jeg tar lokalbefolkningens standpunkt på alvor. Det er også derfor vi arrangerer disse to høringsmøtene, for å sikre oss at alle innvendinger og meninger blir hørt.

Berg-Hansen innrømmer at U-864s skjebne er den tyngste og vanskeligste saken hun har hatt som statsråd.

— Jeg pleier å være flink til å ikke gruble på ting etter arbeidstid, men denne saken tenker jeg mye på. Konsekvensene av et stort utslipp utenfor Fedje vil være så alvorlige, at vi ikke kan tillatte oss å ta en gal beslutning, sier hun.

Fiskeri- og kystministeren håper hun og resten av regjeringen vil ta endelig stilling til hva som skal gjøres med ubåten før Stortinget tar sommeferie.

KRITISKE: Deltakerne på høringsmøtet var sterkt kritiske til Kystverkets anbefaling om å tildekke ubåten.
MAGNUS AAMO HOLTE
KLAR BESKJED: - Ubåten må heves, var budskapet fra miljøaktivistene i Norges Miljøvernforbund til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
MAGNUS AAMO HOLTE