— Dette blir en valgkampsak i Bergen. Det blir gjennom kommunevalget at bergenserne kan si fra om de vil ha bybane eller ikke. For FrP blir det en sentral valgkampsak. Vi skal videreføre og tydeliggjøre vår motstand mot dette vanvittige prosjektet, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik. Han sier det er interessant at Høyre nå tviler om bybanen.

— Årsaken til tvilen er ikke ny. Forholdene rundt finansiering har vært kjent lenge, men Høyre har lukket øyne og ører for alle saklige argumenter mot bybane.

Sortevik sier bybanen er svært dårlig utredet.

— Et helt nødvendig buss-system for "mating" av passasjerer til bybanen er ikke utredet og heller ikke finansiert. Og tenk på at bybanen bare gir løsning for deler av byen. Hva skal gjøres for de øvrige bydeler og hvem skal betale for det?