Oddny Miljeteig (SV) tok saken opp i bystyret i kveld.

— Beboere i 14 husvær kan ikke bo hjemme. Vi kjenner historien. De vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Nå er de idømt å betale kommunen saksomkostninger på én million kroner, sa Miljeteig.

Hjelpe mer

Hun etterlyste at byrådet hjalp beboerne ytterligere.

— Byrådet må se utover det juridiske i denne saken, og være beboerne til hjelp. Vil dere ta sikte på å hjelpe dem?

Byrådsleder Monica Mæland (H) sier at kommunen allerede har gått langt utover det som er juridiske i denne saken.— Bergen kommune er blankt frifunnet i denne saken. Den har allerede strukket seg langt for å hjelpe disse beboerne. Blant annet har man betalt boutgifter man har hatt med å bo et annet sted mens saken pågår.

Hva er rettferdig?

Mæland sier at kommunen brukt over ti millioner på denne saken.

— Vi skal behandle dem ordentlig, men rettferdig, sier Mæland, og påpeker at det også finnes andre som er i en vanskelig situasjon.

Byrådslederen viste videre til at kommunen skulle hjelpe beboerne med byggesaksutfordringer, og planlegging for videre bruk av tomten.— Vi skal hjelpe dem så langt det er forsvarlig.

Miljeteig ble urolig av svaret.

— Jeg vet at kommunen har hjulpet dem med de doble boutgiftene, men det er det også slutt på nå. Det gleder meg at byrådsleder sier kommunen skal gjøre alt de kan. Men når hun sier de skal være rettferdig, betyr det at de ikke skal gjøre for mye? Jeg håper byrådet strekker seg til det ytterste.

Mæland presiserte så svaret sitt:

— Ordet rettferdig handler her om å behandle disse på samme måte som andre innbyggere i Bergen som opplever lignende ting.