Først når statsbudsjettet for 2005 legges på bordet, lover samferdselsminister Torild Skogsholm (V) at det kan bli aktuelt å bevilge penger til bybaneprosjektet. Men hun tar viktige forbehold:

— Alt står og faller med de prioriteringer Bergen kommune selv gjør. Det er kommunen som må foreta de nødvendige avklaringer før vi kan ta neste skritt. Derfor kan jeg i dag ikke si noe om investeringene før driftsgrunnlaget er i orden, sier Skogsholm til Bergens Tidende.

Hun understreker at det er ikke uten videre gitt å bruke dagens bompengesystem for å få driftsbudsjettet til å gå i hop.

— I dag er det i hvert fall ikke noen lovhjemmel for å bruke bompengeinntekter til dette formålet, påpeker hun videre.

Spørsmål fra Sortevik

Bybane-spørsmålet var tema i Stortingets spørretime onsdag, da Arne Sortevik (Frp) gikk samferdselsministeren på klingen for å få vite om staten har tenkt å bære noe av driftsbyrdene.

— Eller kan innbyggerne i Bergen regne med at årlig drift av bybanen må finansieres gjennom ekstra bompengeinnkreving? spurte han.

Torild Skogsholm vokter seg vel for å gi forpliktende tilsagn om statens bidrag til investeringer og eventuelt til drift, når BT forsøker å avtvinge henne et svar.

— Det er Bergen kommune og fylkeskommunen som nå har hånd om den videre fremdriften. Det er derfra forslagene om finansiering må komme, sier hun gang på gang i samtalen.

— Vender du tommelen ned for å bruke bompenger til bybanen?

— Jeg vil ikke si noe som helst, for jeg vil ikke gi noen føringer i den forbindelse. Det er Bergen selv som eventuelt må komme med utspill i den retning. Men det er som nevnt ikke hjemmel i dagens lovverk for å finansiere driften på den måten, sier hun.

«I løse luften»

Arne Sortevik er nedtrykt:

— Dette prosjektet henger fortsatt i løse luften, for det er et eksperimentprosjekt, og det er høyst usikkert hvor store kostnadene blir.

Han lover at Frp vil gjøre dette til den store valgkampsaken i høst; det er uholdbart at ikke velgerne skal få vite mer før de går til urnen, mener han. Slik han ser det, vil utbedring av busstilbudet være langt mer å foretrekke enn å bygge bybane.

Det er mye bedre å skrinlegge hele bybanen, for byens innbyggere bør være klar over at de i motsatt fall risikerer å bli påført stor bompengeøkning, sier Sortevik til BT.