— Tilbudet blir endret, men vil være like bra som før, hevder hun.BT fortalte i går om et brev som er sendt ut til samtlige kommuner i Hordaland fra fylkesrådmann Paul Nilsen. I brevet fremgår det at det skal bli vanskeligere for tenåringer med atferdsproblemer å få hjelp fra Hordaland fylkeskommune. For 17- og 18-åringer blir det full stopp i inntaket til institusjoner, fordi fylkesrådmannen ønsker å prioritere yngre barn.Fungerende fylkesordfører Fløisand har ikke lest brevet fra Nilsen, men hevder at tenåringene skal få like bra hjelp også i fremtiden.- Vi vil i fremtiden prioritere hjemmebaserte tiltak for denne aldersgruppen. Men hvis det er nødvendig, skal vi selvsagt skaffe plass på institusjon, sier Fløisand.Fylkeskommunen har satt ned en arbeidsgruppe som ser på alternative behandlingsmetoder sammen med kommunene.- Vi har et overforbruk i barnevernet på 72 millioner kroner. Derfor må vi nøye vurdere bruken av hver krone. Men endringene skal ikke gå på akkord med lovverket, lover Fløisand.