Det er byggingen av bybanen som gjør det aktuelt å rive sølvvarefabrikken i Kaigaten.

Fabrikkeier Jon-Atle Lohne har på sin side ikke mye godt å si om Bergen kommune.

— I femten år har de trakassert oss. Vi har vært innkalt til orienteringsmøte, men noen dialog har det aldri vært mellom kommunen og oss. Vi må lese om tingene i avisen, sier Lohne til Bergens Tidende.

I Bergen kommune har det i mange år vært på tale å fjerne sølvvarefabrikken. Bl.a. fordi den står i veien for en pen opparbeidelse av området til Nonneseter kloster.

Veldig trangt

Da kommunen la frem det endelige forslaget til reguleringsplan for bybanen onsdag, ble det på nytt understreket at sølvvarefabrikken i Kaigaten måtte rives. Det skal anlegges holdeplass for bybanen nøyaktig på høyde med fabrikken. Denne holdeplassen ventes å få stor trafikk med en god del trengsel i de travleste timene. Billettautomater skal det også finnes plass til. Da blir det veldig trangt på dagens smale fortau mellom gaten og fabrikkbygningen.

— Jeg har imidlertid fått forsikringer fra bybanekontoret om at det ikke har så veldig hast med å rive fabrikken. Vi kan også leve med at den står der, men det er antakelig i fabrikkens egen interesse å finne nye lokaler, derfor vil vi prioritere denne saken høyt, og sette alt inn på å finne løsninger som eierne er tilfredse med, sier Strøm-Erichsen.

- Beklager

— Hva sier du til Jon-Atle Lohnes kritikk av Bergen kommune?

— Jeg har aldri tidligere hatt direkte med denne saken å gjøre. Men jeg beklager det veldig dersom fabrikkeierne føler at de er blitt dårlig behandlet av kommunen. Dette er en tradisjonsrik bedrift med 35 arbeidsplasser. Jeg har forstått at de ønsker et alternativ sentralt i byen, og jeg lover at vi vil gjøre de vi kan for å oppfylle ønskene deres.

— Hvor mye vil dette koste for kommunen?

— Det har vi ikke oversikt over ennå. Men jeg ønsker å få i stand et møte med Jon-Atle Lohne i neste uke for å drøfte disse tingene, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.