• Sp-leder Liv Signe Navarsete lover i en ny lekkasje 500 millioner kroner til planlegging av E39. Det betyr at prosjektet er i rute, sier prosjektleder Olav Ellevset.

Lover full planlegging av E39

Regjeringen setter av 500 millioner kroner de neste fire årene til å planlegge fergefri E39.