— Vi har svart FAU på henvendelsen. Det er en ugrei situasjon. Ugreit for utbygger, ugreit for kommunen og ikke minst ugreit for elever, foresatte, foreldre og ansatte, sier finansbyråd Liv Røssland, som sitter som øverste politiske ansvarlige for kommunale bygg.

Hun forteller at området der muggsopp er avdekket, er under utbedring.

— Det er ikke noe som noen tar lett på eller synes er greit. Vi synes verken muggsoppen, disse feilene eller at takplater ramler ned er greit, sier Røssland.

Hun varsler at kommunen vil gå prosjektet etter i sømmene for å finne ut hva som har gått feil.

— Vi ser alvorlig på det som er kommet frem. Vi må ha en fullstendig gjennomgang, men nå settes alle kluter til for at dette skal bli ferdig, sier Røssland.

— Det er en praktskole og et kjempeløft for et område og en bydel som virkelig trengte dette.

Foreldrene reagerer ikke bare på feilene ved skolen, men også på tiden det har tatt å rette på dem.

— Vi så jo tidlig i sommer at tidsplanen neppe kom til å holde. Men vi ville ikke være utakknemlige når vi skulle få et så fint oppveksttun. Vi ville heller ikke spre negativitet rundt dette området. Det er et bra nærområde og et godt oppvekstmiljø, sier Tina Hafstad Karlsson, leder for FAU.

— Vi fikk dessuten hele tiden forsikringer om at det var en god plan. Hastverk er lastverk og det er tydelig at vi er utsatt for det igjen.

For kommunen var det viktig å få Ny Krohnborg-elevene ut av lokalene på Ulriken skole så tidlig som mulig, fordi de samme lokalene skulle overtas av elevene på Landås skole. Finansbyråd Liv Røssland sier avgjørelsen om å flytte inn i byggene før de var ferdigstilte, ble tatt i samråd med alle parter.

— Fordi man ønsket å starte skoleåret på sin egen skole. Det var viktig.

Hun forstår likevel foreldrenes kritikk.

— Jeg ser frustrasjonen når det kommer så mye uforutsett som dette. Jeg tror ingen kunne forutse at dette skulle dra så langt ut i tid.