Da Bergen kommune la frem de første tallene for årets barnehageopptak 31. mars, manglet fremdeles 239 plass. Fortsatt jobber kommunen med å skaffe de plassene som mangler.

— Med de allerede foreslåtte plassene i Fyllingsdalen (Løvås og Lyshovden) og nye kommunale plasser i Arna, Bergenhus, Årstad og Fana, vil vi ha flere plasser enn søkere med rett til plass, sier Filip Rygg.

Ifølge kommunen melder flere private aktører om utvidelser fra høsten, noe som også vil være et viktig bidrag for å sikre full barnehagedekning i år, og de kommende årene.

Før sommeren legger byrådet frem en ny barnehageplan med en rekke nye forslag til utbygginger i bergensområdet til offentlig og privat utbygging.

Ikke nok barnehageplasser

I fjor hadde 88 prosent av barn i barnehagealder plass, mens tallet for 2011 vil være 92 prosent. I tillegg til å gi et tilbud til alle som har rett til barnehageplass, har byråd Filip Rygg (Krf) foreslått å prioritere å gi plass i den bydelen barnet bor i. I år klarer ikke kommunen å oppfylle dette.

Bergen kommune er i dag ett opptaksområde, og i sentrumsbydelene Bergenhus og Årstad er det flere hundre som per i dag ikke har fått plass i den bydelen de har søkt om.

-For å sikre bedre bydelsvis dekning og alle plass vil vi opprette flere hundre nye barnehageplasser. Den økte etterspørselen fordrer flere nye plasser. Særlig er det viktig for oss med nye tiltak i de bydelene med størst underdekning, sier Filip Rygg.

Kommunen sender ut barnehagetilbud i påsken og krever svar innen tredje påskedag.

- Helt latterlig!

En av dem som har fått barnehageplass, er Rolf Hetlelid Olsen. Han reagerer på tidsfristen.

Palmelørdag fikk han brev om tilbud om barnehageplass for sønnen Sigurd. I brevet fra Bergen kommune står det at «skriftlig svar på tilbudet må være Fagavdelingen i hende innen 26.04.2011.»

— Kommunen vet at folk reiser vekk i påsken. Det er helt latterlig at man får et brev i påsken som må besvares innen tredje påskedag, sier Hetlelid Olsen.

Han synes det virker som om kommunen rett og slett har glemt at det er påske.

— Det er bare tilfeldig at vi ikke har reist på påskeferie allerede. Hvis vi hadde reist på ferie første halvdel av påsken, ville vi ikke hatt mulighet til å svare innen fristen, sier Hetlelid Olsen.

Nå har han og samboeren to dager på seg til å besvare brevet, dersom det skal nå frem i tide. De er bosatt i sentrum, men har fått barnehageplass i Åsane. Det er mye de lurer på.

Mange spørsmål

— Men hvordan skal vi få svar på spørsmålene våre når alle har tatt ferie. Det er ingen å kontakte før fristen har gått ut, sier Hetlelid Olsen. Han tror ikke det vil nytt å ringe rundt til barnehager eller kommunen nå når mange allerede har startet påskeferien.

Han og samboeren er i tvil om de ønsker å takke ja til tilbudet fordi det vil være vanskelig for dem å kunne benytte plassen.

— Vi vil bli stående i rushet både til og fra Åsane. Hvis vi skal bruke buss til og fra, noe som er mest miljøvennlig og som kommunen jo oppfordrer til, vil vi bruke fem timer til og fra barnehagen hver dag, sier Hetlelid Olsen.

Ifølge Barnehageloven plikter kommunen å tilby de som har oppfylt retten til barnehageplass en plass innen kommunegrensen. Tilbudet må være reelt tilgjengelig. Dette skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Knapp tid til jobb

— Hvis vi skal bruke fem timer til og fra barnehage og jobb, holder det ikke å gå ned i femti prosents stilling. Vi må gå ned i tyve prosent, sier Hetlelid Olsen oppgitt.

Etter fjorårets barnehageopptak sa barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) at kommunens neste mål var å få full barnehagedekning i de enkelte bydelene.

Filip Rygg sier at han selv har fått mail fra en som har fått svarbrev og svarfrist i påsken.

— Jeg visste ikke om at det var slik, men jeg ser det poenget. Ønsket vårt er størst mulig effektivitet og å få plassene fordelt raskest mulig. Men vi vil selvfølgelig at folk skal få en reell mulighet til å sette seg inn i tilbudet de har fått, så dette skal vi se på og finne en løsning på, sier Rygg.

Hvilke erfaringer har du med barnehageplasser i Bergen?