Kriteriene blir høyst sannsynlig slik Magnussen-utvalget har foreslått. Dermed går Hanssen lengre og er med konkret enn Sylvia Brustad da også hun lovet å få slutt på skjevfordelingen mellom helseregionene for en snau måned siden.

Helsedepartementet er nå i ferd med å vurdere kriteriene som skal legges til grunn for fordelingen av sykehusmidlene. Etter det BT forstår ser ikke Hanssen noen grunn til å benytte andre kriterier enn de Magnussen-utvalget allerede har foreslått.

**Les også:

Helhetlige Hanssen**

Det innenbærer at skjevfordelingen mellom helseregionene skal være fullstendig rettet opp innen utgangen av 2010.

— Ambisjonen min er å rette opp så mye som mulig av skjevfordelingen allerede neste år. Imidlertid innser jeg at det kan være å legge listen for høyt. Men det skal ikke ta mer enn maksimalt to år før all skjevfordeling er rettet opp, sier Bjarne Håkon Hanssen.

520 millioner til Vestlandet

Det vil i så fall innebære at sykehussektoren på Vestlandet blir tilført ca. 520 millioner friske kroner.

— Det er midler som vi vil sette inn på tre områder: Rehabilitering, barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg, sier styreleder i Helse Vest, Oddvar Nilsen.

I går var Nilsen, og resten av toppledelsen i Helse Vest, vertskap for helseministeren og hans nærmeste medarbeidere som kom på en dags studietur til Stavanger og Bergen.

Bedre samarbeid

Hanssen varsler at et av hans store prosjekter som helseminister er å få til en bedre samhandling mellom kommunene og helseforetakene.

Han presiserer at det ikke er aktuelt å slå sammen kommunehelsetjenestene, pleie- og omsorgstjenestene og helseforetakene.

— Den norske modellen med kommunen som eier og driver eldreinstitusjonene og staten som eier sykehusene er det ingen grunn til endre på, sier han.

Men bedre samhandling mellom sektorene må til for å utnytte helsepengene bedre.

Ennå er ikke Hanssen kommet så langt i sin analyse av utfordringene innen helsesektoren at han vil varsle konkrete endringer og tiltak.

Men han legger ikke skjul at han er svært begeistret for tanken om å bygge ut lokale medisinske senter. Dette er en mellomting mellom et sykehus og et sykehjem for pasienter etter at sykehusbehandlingen er unnagjort.

Super-sykehjem

Erfaringer fra forsøk med et slikt supersykehjem i Stjørdal er gode, rapporterer ministeren.

— Driften av en pasientseng på et super-sykehjem er bare halve prisen av driften av en sykehusseng, sier han.

Et annet tiltak han vil se på og vurdere er å innføre egenandeler for kommunene på sykehussenger

— Det er allerede innført i Danmark. Jeg ønsker en grundig gjennomgang av erfaringene derfra, sier han.

Før valget neste høst vil Hanssen ha reformplanen sin klar.

Er Bjarne Håkon Hanssen rett mann for å ordne opp i norsk helsevesen? Diskuter saken her.