— Det går ikke an å kjøre igjennom et så kontroversielt vedtak én uke før regjeringen går av, sier Lars Haltbrekken, leder for Norges Naturvernforbund.

Han sikter til de tidligere ministerne for miljøvern og olje- og energi, Knut Arild Hareide og Thorhild Widvey. Like før regjeringsskiftet ble det gitt konsesjon til en omstridt vannkraftutbygging i det vernede Hattebergvassdraget i Muradalen i Kvinnherad. Folgefonna nasjonalpark og Hattebergdalen landskapsvernområde ble i mai i år åpnet av Hareide i samsvar med naturvernloven.

— Enten har tidligere miljøvernminister Hareide svært dårlig hukommelse, eller så har olje- og energiminister Widvey overkjørt miljøvernministeren i denne nasjonalt og prinsipielt viktige saken, sier Haltbrekken.

- Hadde ikke nok tid

Han retter sterk skyts mot sittende miljøvernminister Helen Bjørnøy, som unnlot å stoppe vedtaket i løpet av de åtte dagene hun hadde muligheten til det.

— Vi var på møte med Bjørnøy 25. oktober, og ba om at vedtaket om Hattebergvassdraget måtte gjøres om. Nå sier Bjørnøy bare at fristen for omgjøring gikk ut 3. november, sier Haltbrekken.

Bjørnøy på sin side hevder hun ikke ble informert om vedtaket før det var for sent. Hun var ikke tilgjengelig for kommentar til BT i går, men sa til Dagsrevyen at hun ikke hadde nok tid til å gjøre om vedtaket.

— Dessverre er det ikke noe vi kan gjøre med dette nå. Det er den forrige regjeringen som har fattet dette vedtaket, sa hun til Dagsrevyen.

Haltbrekken har liten forståelse for Bjørnøys svar.

— Hun har hatt nok tid hvis hun hadde ønsket å gjøre noe. Nå ser vi på jusen i dette, og prøver å finne andre måter å få omgjort vedtaket på, sier han.

Mellom

Det lyktes heller ikke BT å komme i kontakt med Widvey mandag kveld, men hennes partifelle, Øyvind Halleraker er uforstående til kritikken fra Naturvernforbundet.

— Dette vedtaket ble ikke behandlet i Stortinget, men jeg vet at det hadde støtte fra både Sp og Ap i tillegg til regjeringspartiene, sier Halleraker, som satt i energi- og miljøkomiteen da vedtaket ble fattet.

Han tror derfor ikke utfallet ville blitt annerledes i den nye regjeringen. Ettersom Rosendal og Omland Vassverk blir oppgradert og lagt i samme bygg som kraftverket i Hattebergvassdraget, ser han på utbyggingen som en «vinn-vinn-situasjon».

— Vi blir kvitt en gammel betongbygning, kravet til drikkevann oppfylles og de skjemmende rørene forsvinner. I tillegg får Kvinnherad Energi tatt ut noe mer kraft.

I sitt vedtak krever Olje- og energidepartementet en minstevannføring gjennom vassdraget mellom 15. mai til 30. september. I denne perioden skal det slippes mer vann gjennom på dagen enn om natten. Haltbrekken mener opprustningen uansett vil være til stor skade for naturen i området.

— Tiltakene vil føre til lengre perioder med tørrlegging av vassdraget, sier han.

Hattebergvassdraget fikk varig vern mot kraftutbygging ved Stortingets behandling av Verneplan for vassdrag i april 1993.

VERNET: Hattebergvassdraget - her med Prestavatnet og Ringeriksfossen - ble så sent som i mai åpnet som landskapsvernområde.ARKIVFOTO:HELGE SUNDE