I barnehageplanen blir det foreslått å bygge en ny barnehage i Loddefjord og en ny i Fana. Byrådet sa for en tid siden at det neppe fantes penger til mer enn in ny barnehage. Men i dag snur byråd Andersland og lover til sammen tre nye kommunale barnehager innen år 2003.

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, er dette for å møte et større behov enn det kommunen først regnet med, og fordi byrådet frykter at enkelte barnehager kan bli nedlagt.Bygging av tre barnehager vil koste kommunen rundt 24 millioner kroner i investeringer, i tillegg kommer utgifter til driften av plassene.

Byrådet opprettholder kravet om at 650 barn skal inn i allerede eksisterende barnehager.