— Det er viktig at folk kan reise trygt. Derfor har regjeringen gjennom Nasjonal transportplan varslet en milliard årlig til rassikring, sier statsråden.

Pengene er fordelt likt mellom fylkesveinettet og riksveinettet.

— Statens vegvesen har nå lagt fram et handlingsprogram for rassikring på fylkesveinettet, og 500 millioner kroner til rassikring i 2010 er nå fordelt til de enkelte fylkene og prosjektene i tråd med fylkeskommunene og Statens vegvesens prioriteringer, sier samferdselsministeren.

Saken oppdateres.