OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

De næringsdrivende fortviler, lokalbefolkningen er forvirret, og politikerne i bydelsstyret forlanger handling.

Det er snart gått to år siden en styringsgruppe med interessenter fra Åsane Senter, Arken og IKEA la frem en privat reguleringsplan for området.Ønsket var å få mest mulig av parkeringen under jorden, og i egne parkeringshus, samtidig som handlesentrene skulle bli bundet sammen og dessuten gi noe mer forretningsareal.

Et kraftig varsku Senere har det vært dørgende stille — også etter at planen ble justert, og en konsekvensanalyse utarbeidet.

Men nå har de sentrale politikerne fått et kraftig varsku: Nå må de ta seg sammen, ellers vil flere forretningsdrivende i ren frustrasjon trekke seg ut av området.

De var en tverrpolitisk advarsel fra bydelsstyret til Komiti for miljø og byutvikling. Politikere fra SV til Frp påpekte at "total saksbehandlingstid til nå i dette prosjektet overstiger alle rimelige grenser".

Intermesso i bygningsrådet De minnet om at det var kommunen selv som allerede i 1997 ba de ulike aktørene i senterområdet samarbeide og lage en samlet utbyggingsplan.På den bakgrunn ba de komitien sørge for fortgang i saken.

Men under komitimøtet skjedde det oppsiktsvekkende at byrådspartiene (Ap, KrF, Venstre og Senterpartiet) stemte imot at brevet fra bl.a. partifellene i Åsane skulle sendes videre.

Lederen i komitien for miljø og byutvikling, Monica Mæland (H), sier i en kommentar til Bergens Tidende at dette i seg selv var oppsiktsvekkende.Men hun fester lit til at byråden for miljø og byutvikling, Tom Knudsen (Ap), likevel vil rette seg etter henstillingen fra Åsane.

Byråden lover topprioritet Knudsen selv levner ingen tvil om det når BT går ham på klingen:

— Jeg kan forsikre at denne saken har topprioritet fra min side. Det skal ikke stå på Bergen kommune å få en raskest mulig løsning.

Etter at jeg ble byråd innkalte jeg de ulike interessentene til møte, for jeg fikk klage på at fremdriften gikk for sent. Jeg skjønner meget godt at de som er involvert fortsatt er utålmodige, sier byråden.