Torsdag kommer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) på besøk til Hordaland. Forventningene er store til hvor mange sedler hun har fylt opp lommene med, og hvorvidt hun kommer til å drysse noen av dem i retning bybanen.

Allerede neste år skal regjeringen nemlig legge frem en oppdatert Nasjonal Transportplan (NTP). Så godt som samtlige rødgrønne politikere i Hordaland forventer økte bevilgninger til sitt fylke, og spesielt er bergensbaserte politikere kravstore med tanke på den videre bybaneutbyggingen i Bergen.

Etter det BT kjenner til kommer ikke Kleppa til å skuffe sine lokale disipler. Ifølge kilder i departementer vil det nemlig komme en pott på neste NTP som vil være forbeholdt bybaneutbygging.

Venter til ankomst

Samferdselsministeren ønsket derimot ikke å bekrefte dette overfor BT onsdag.

— Men det hun har signalisert er at det vil komme en egen bybanepott, sier en kilde.

I Bergen og omegn har man krevd at staten kommer på banen i mye større grad også når det gjelder veiutbygging. I Bergen er det bilistenes bompenger som betaler for 2/3 av Bergensprogrammet.

— Det er krevende å si noe om hvor stort prosenttall statens andel vil komme på allerede nå. Men Bergensprogrammet skal reforhandles og elementene i det vil være avgjørende, sier departementskilden til BT.

Tidligere i uken sa Kleppas politiske rådgiver, Sigrid Handegard, at regjeringen ønsker å prioritere kollektivutbygging i byene og veibygging i distriktene.

Har flere krav

Fylkesleder for Hordaland Sp, Steinulf Tungesvik, er kravstor og etterlyser statlige bidrag fra partifellen sin i dag.

— Jeg har politiske mål og forventninger til egen regjering. Jeg forventer at Kleppa kommer til å si mest mulig om den kommende NTP. Jeg forventer også at hun klargjør hva som er hennes mål, hennes parti sine mål, og regjeringen sine mål for samferdselspolitikken på Vestlandet.

Han tror ikke Kleppa ville kommet hit rett før valget uten å gi en klar for hvordan det ligger an. Hans konkrete krav er: én milliard mer til fylkesveiene, en statlig bybanepott hvor staten bidrar med 50 prosent av finansieringen av den videre utbyggingen (i tillegg til belønningsmidlene) og en plan for riksveiene fra nord til sør og fra øst til vest på Vestlandet.

Fungerende fylkesleder Jetter Christensen (Ap) har også krav til sin egen regjering.

— Vi forventer at Ap sitt landsmøtevedtak om bedre kollektivtilbud i storbyene, deriblant bybanen, blir fulgt opp i neste nasjonal transportplan, senest, sier hun.

Christensen erkjenner at de lokalt også må bidra

— Overføringer som blir gitt nasjonalt avhenger av satsing lokalt. Derfor er det viktig at kommunen og fylkeskommunen følger opp med midler og engasjement for Bybanen i sterkere grad.

Gruppeleder for SV i bystyret i Bergen, Oddny Miljeteig, mener Kleppa bør forskuttere hva som kommer for Bybanen på NTP.

— Heller før enn siden.

Si din mening i kommentarfeltet under!